RODO

  1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) uprzejmie informuję, że Administratorem danych osobowych jest TAXUS Centrum Szkoleń z siedzibą w Krakowie, 30-337, ul. Monte Cassino 6/58. Kontakt: szkolenia@taxus.edu.pl, tel.: 12 266 27 23, 603 96 22 31.
  2. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z Państwa zgodą na przetwarzanie danych przez TAXUS Centrum Szkoleń w celach szkoleniowych oraz marketingowych. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane nie są nikomu przekazywane i mogą być wyłącznie udostępniane podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Zgodnie z RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawienia, prostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 punkt 1 lit a RODO).