Polityka jakości

Pragniemy poinformować Państwa, że w 31 sierpnia 2020 roku po raz kolejny Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przyznał naszej firmie Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Szkoleniowych (MSUES Nr 407/2020).

Znak Jakości otrzymują instytucje, które spełniają wymagania określone w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i realizują usługi edukacyjno-szkoleniowe zgodne z tymi wymaganiami. MSUES to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniające o wysokiej jakości kształcenia, a aby otrzymać certyfikat należy pozytywnie przejść proces audytu szkoleniowego.


Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia przyznaje Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Nr 183/2017 instytucji szkoleniowej TAXUS Centrum Szkoleń.

Znak przyznano 4.09.2017 r.

skmbt_42317091207450

Pragniemy poinformować, że 19 lutego 2015 r. Pani Dyrektor firmy TAXUS Centrum Szkoleń, Grażyna Przetocka-Kalita otrzymała Dyplom Uznania za pracę oraz wkład w rozwój Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

001


Podziękowanie za działalność w Małopolskim Partnerstwie Na Rzecz Kształcenia Ustawicznego.

na strone 2 001


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 5 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przyznał firmie TAXUS Centrum Szkoleń

ZNAK JAKOŚCI MAŁOPOLSKICH STANDARDÓW USŁUG EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH (MSUES)

Kopia logo rgbw ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce.

002

TAXUS Centrum Szkoleń jest instytucją szkoleniową, która od samego początku swojej działalności wyróżnia się najwyższą jakością usług i dbałością o zadowolenie Klientów na każdym etapie współpracy. Od teraz zostało to oficjalnie potwierdzone. Firma spełnia standardy określone w programie MSUES oraz pozytywnie przeszła wnikliwy proces weryfikacji. Możemy posługiwać się certyfikatem, który daje Klientom pewność, że korzystając ze szkoleń prowadzonych przez naszą placówkę, otrzymają doskonałą usługę. Znak jakości MSUES świadczy o profesjonalizmie pracowników i trenerów TAXUS Centrum Szkoleń.

Jednocześnie certyfikat ten daje nam możliwość organizowania szkoleń, z których Klienci będą mogli korzystać w ramach tzw. „bonów szkoleniowych”, czyli systemu finansowania z własnych środków jak i przyznanych przez instytucje publiczne w sposób podmiotowy.


Certyfikat Małopolskiego Partnerstwa Na Rzecz Kształcenia Ustawicznego

na strone 1 001


Polska Izba Firm Szkoleniowych wpisała firmę TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ do rejestru firm deklarujących spełnianie standardu SUS PIFS.

 image001

image001

Firma TAXUS Centrum Szkoleń zajęła 6 miejsce w ogólnopolskim Rankingu Firm Szkoleniowych a 1 wśród firm w Małopolsce, zorganizowanym przez portal publiczni.pl na Najlepszą Markę Szkoleniową.

Szkolenia to zdobywanie wiedzy i konkretnych, istotnych w codziennej praktyce umiejętności, które w końcowym efekcie mają przynieść firmie określone korzyści. Dbanie o stałe doskonalenie kadry to inwestycja w pomyślną przyszłość firmy.

TAXUS Centrum Szkoleń jest Państwa partnerem w całym procesie szkoleniowym – od identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych poprzez zaprojektowanie odpowiedniego szkolenia i jego realizację, aż po ocenę wyników.

Dziękujemy za okazane zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy!