Szkolenie w Katowicach: Rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r. w aspekcie podatkowo – składkowym

Data: 20.05.2024   Godzina: 10:00-15:00
Miejsce: Katowice, ul. Sokolska 24, Hotel Vienna House Easy

Rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r. w aspekcie podatkowo – składkowym


Celem szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy w 2024 r. w aspekcie podatkowo – składkowym z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów na listach płac. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.


Program szkolenia:

I. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r.

 1. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek E-R.
 2. Warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek.
 3. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.
 4. Oświadczenia o stosowaniu ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów.
 5. Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%.
 6. Wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci.
 7. Wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%.
 8. Ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek.

II. Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2024 r. Koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek.

 1. Skala podatkowa 12% 32%
 2. Dochód pracownika i zleceniobiorcy dla celów rozliczeń podatkowych
 3. Rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego
 4. Obniżenie kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu.

III. Lista płac – wynagrodzenie za pracę w 2024 r.

 1. Kwota zmniejszających podatek 1/12/24/36.
 2. Rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu.
 3. Kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu:
  • dwukrotne zastosowanie KUP,
  • dwukrotne zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek.
 4. Dwie umowy o pracę.
 5. Dwie kwoty zmniejszające zaliczkę na podatek dochodowy.
 6. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

IV. Lista płac – umowy cywilnoprawne w 2024 r.

 1. Umowa zlecenia i dzieło:
  • kwota zmniejszających podatek 1/12/24/36.
 2. Powołanie z obowiązkową składką zdrowotną:
  • członek zarządu – prokurent,
  • rezygnacja z KUP.
 3. Wniosek o stosowanie 32% podatku.
 4. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

V. Rozliczanie wynagrodzeń z zastosowaniem ulg podatkowych z limitem 85 528 zł

 1. Wysokość dochodu do progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych dla młodych/ powracających/ rodziców/seniorów.
 2. Rozliczenie ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów:
  • a limit zwolnień świadczeń z ZFŚS,
  • zwolnienie przychodów w wysokości 30% równowartości diety (oddelegowanie) i 20 euro (kierowcy w przewozach międzynarodowych).

VI. Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu przekroczenie rocznych limitów w PDOF i podstawy wymiaru składek E-R

 1. Roczne przekroczenie wymiaru składek ER a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK).
 2. Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu progu 85 528 zł.
 3. Podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania.
 4. Przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł.
 5. Ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

VII. Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki

 1. Wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2.
 2. Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci.
 3. Przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK).
 4. Obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%.
 5. Kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu.
 6. Przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R.
 7. Hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pan Przemysław Jeżek – wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowym, pracował w działach personalnych dużych instytucji. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 570,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »