NOWOŚĆ! Szkolenie online: Zwiększanie wpływów z podatku od nieruchomości – zastosowanie stawki maksymalnej w opodatkowaniu budynków mieszkalnych

Data: 7.12.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Zwiększanie wpływów z podatku od nieruchomości – zastosowanie stawki maksymalnej w opodatkowaniu budynków mieszkalnych


Program szkolenia:

I. Opodatkowanie mieszkań stawką maksymalną

 1. Przedmioty opodatkowania objęte stawka minimalna (mieszkaniową):
 • pojęcie funkcji mieszkalnej,
 • znaczenie EGiB i PKOB w stosowaniu stawki minimalnej,
 • zamieszkanie w budynku niemieszkalnym.
 1. Pojęcie działalności gospodarczej w podatku od nieruchomości:
 • stawka maksymalna podatku od nieruchomości,
 • definicja działalności gospodarczej,
 • znaczenie pojęć działalności: zarobkowej, ciągłej, zorganizowanej, wykonywanej we własnym imieniu,
 • wyłączenie spod pojęcia działalności gospodarczej na gruncie podatku od nieruchomości.
 1. Pojęcie związku nieruchomości z działalnością gospodarczą:
 • pojęcie związku nieruchomości z działalnością gospodarczą,
 • wyłączenia dotyczące „związku”,
 • „związek” a specyfika majątku osób fizycznych.
 1. Pojęcie zajęcia mieszkania na prowadzenie działalności gospodarczej:
 • znaczenie wyłączenia funkcji mieszkalnej w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej
  w budynku mieszkalnym,
 • różnica między pojęciem „zajęcia” i „związku”.
 1. Sposoby wykorzystywania mieszkania w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ich skutki w podatku od nieruchomości:
 • związek mieszkania z działalnością gospodarczą bez zastosowania stawki maksymalnej,
 • wyłączenie funkcji mieszkalnej lokalu na skutek wykonywania w nim działalności gospodarczej;
 • częściowe wykorzystywanie mieszkań w działalności gospodarczej.
 1. Podmiot obciążony podatkiem od nieruchomości w związku z opodatkowaniem mieszkań stawka maksymalną:
 • własność a posiadanie mieszkania,
 • skutki wykonywania działalności gospodarczej w mieszkaniu bez zgody właściciela lokalu.
 1. Przykłady niewłaściwego zastosowania stawki minimalnej:
 • domy letniskowe,
 • domy opieki społecznej,
 • kancelarie,
 • inne.

II. Opodatkowanie mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy

 1. Najem lokali mieszkalnych:
 • pojęcie najmu długoterminowego,
 • pojęcie najmu krótkoterminowego,
 • znaczenie PKWiU.
 1. Opodatkowanie wynajmowanych mieszkań:
 • pojęcie najmu prywatnego,
 • wynajmowanie mieszkań jako działalność gospodarcza,
 • opodatkowanie mieszkań wynajmowanych na cele mieszkaniowe.
 1. Opodatkowanie najmu krótkoterminowego:
 • najem krótkoterminowy a działalność gospodarcza,
 • najem krótkoterminowy bez zgłoszonej działalności gospodarczej,
 • znaczenie korzystania z usług pośrednictwa w wynajmowaniu mieszkań,
 • znaczenie klasyfikacji usługi najmu w VAT.

III. Obsługa opodatkowania mieszkań zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 1. Skuteczna weryfikacja deklaracji osób zgłaszających mieszkania do opodatkowania:
 • weryfikacja informacji osób fizycznych,
 • weryfikacja deklaracji osób prawnych,
 • znaczenie EGiB w weryfikacji zgłoszeń,
 • znaczenie informacji ogólnodostępnych w weryfikacji zgłoszeń,
 • zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości.
 1. Postępowanie podatkowe dotyczące opodatkowania mieszkań stawką maksymalną:
 • znaczenie oględzin,
 • sposób przeprowadzenia oględzin,
 • znaczenie wezwania w ramach postępowania podatkowego,
 • formułowanie efektywnych wezwań,
 • konsekwencje braku odwiedzi na wezwanie.
 1. Kontrola prawidłowości dotychczasowego opodatkowania:
 • skuteczne wyszukiwanie nieprawidłowości,
 • organizacja efektywnego niwelowania nieprawidłowości,
 • zapewnianie dodatkowych wpływów gminie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-14:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych, autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych. Współautor najnowszej książki pt. „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora publicznego”, w której opisał organizację postępowania kontrolnego w zakresie podatków i opłat lokalnych. Regularnie pisze również materiały prasowe do Rzeczpospolitej, Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych a także Procedury Administracyjne i Podatkowe.
Cena za udział w szkoleniu: 290,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdza ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »