Zasady ustalania i rozliczania czasu pracy pracownika i wybrane zagadnienia dotyczące wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2019 roku

Data: 26.04.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 78 – BEST WESTERN Grand Hotel

Cel szkolenia: przekazanie aktualnych informacji z zakresu ewidencji i rozliczania czasu pracy pracownika oraz wynagrodzeń.

Szkolenie adresowane jest: do pracowników działów kadr.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna zasady ustalania i rozliczania czasu pracy pracownika oraz zagadnienia dotyczące wynagrodzeń.

Program szkolenia:

 1. Zakładowe źródła prawa pracy w zakresie czasu pracy:
 • regulamin pracy i obwieszczenie – niezbędne elementy, sposób wprowadzenia, uzgadnianie ze związkami zawodowymi;
 • informacja o warunkach zatrudnienia – wymagane zapisy w informacji;
 • porozumienia zawierane z pracownikami.
 1. Systemy i rozkłady czasu pracy:
 • podstawowy system czasu pracy i jego stosowanie;
 • równoważny system czasu pracy, warunki wprowadzenia, zasady ustalania;
 • pozostałe systemy czasu pracy (system zadaniowy, praca weekendowa, skrócony tydzień pracy, system przerywanego czasu pracy);
 • dopuszczalność odstąpienia od tworzenia rozkładów czasu pracy;
 • indywidualny rozkład czasu pracy pracownika, wymagane dokumenty.
 1. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym:
 • okresy rozliczeniowe w różnych systemach czasu pracy – wymogi związane z wydłużeniem okresu rozliczeniowego;
 • planowanie czasu pracy, prawidłowe ustalanie rozkładów (harmonogramów) czasu pracy;
 • ruchome godziny rozpoczynania pracy;
 • pojęcie doby pracowniczej i dopuszczalność wykonywania pracy dwukrotnie w tej samej dobie;
 • uprawnienia związków zawodowych w zakresie czasu pracy;
 • odpoczynki przysługujące pracownikom – dobowe, tygodniowe i inne;
 • pomniejszanie wymiaru czasu pracy w związku z nieobecnością pracownika;
 • wyjścia prywatne pracowników a czas pracy.
 1. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych:
 • ustalanie godzin wynikających z przekroczenia normy dobowej i normy średniotygodniowej;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych – pojęcie wynagrodzenia normalnego i dodatków;
 • ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • rozliczanie czasu pracy w przypadku dwukrotnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej,
 • rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy.
 1. Dokumentacja pracownicza dotycząca rozliczania czasu pracy – ewidencja czasu pracy pracownika po zmianach wprowadzonych od 1.01.2019 r.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę

Zajęcia poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.

Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »