Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

Data: 4.06.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów kadrowo-płacowych.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna zagadnienia oraz aktualne przepisu z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Program szkolenia:

 1. Działalność socjalna:
 • obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych,
 • cele tworzenia ZFŚS,
 • definicja działalności socjalnej,
 • jakie świadczenia nie mieszczą się w definicji działalności socjalnej.
 1. Osoby uprawnione:
 • pracownicy,
 • emeryci i renciści – byli pracownicy,
 • członkowie rodzin osób uprawnionych – problemy praktyczne,
 • osoby uprawnione na mocy regulaminu,
 • czy można różnicować świadczenia między grupami osób uprawnionych (np. pracownicy i emeryci),
 • czy trzeba sprawować opiekę socjalną nad emerytami i rencistami.
 1. Podmioty tworzące ZFŚS:
 • podmioty zatrudniające co najmniej 50 pracowników,
 • podmioty zatrudniające co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 50,
 • podmioty zatrudniające poniżej 20 pracowników,
 • podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS bez względu na liczbę pracowników.
 1. Zasady tworzenia ZFŚS:
 • odpisy i zwiększenia – kwoty 2019,
 • koszty związane z rachunkiem ZFŚS,
 • wspólne prowadzenie ZFŚS,
 • przejęcie zakładu pracy lub części zakładu pracy a ZFŚS,
 • tworzenie ZFŚS w podmiotach objętych kartą nauczyciela,
 • komisja socjalna,
 • zasady tworzenia regulaminu ZFŚS.
 1. Zasady udzielania świadczeń:
 • sposób ustalania katalogu świadczeń,
 • kryteria socjalne,
 • sposoby różnicowania świadczeń,
 • konsekwencje braku różnicowania,
 • świadczenie urlopowe i inne sposoby dofinansowania wypoczynku.
 1. ZFŚSa ZUS:
 • stanowisko ZUS w zakresie świadczeń po równo,
 • wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS,
 • przegląd orzecznictwa.
 1. ZFŚSa podatek dochodowy:
 • definicja przychodów podatkowych,
 • przychody w świetle wyroku TK K7/13,
 • koszty uzyskania i możliwość ich zastosowania do świadczeń z ZFŚS,
 • zwolnienia podatkowe 2019.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

 

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca, prawnik, publicysta, konsultant, praktyk.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »