Szkolenie online: Zadania dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2021/2022 z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym od 1 września 2021 r.

Data: 23.08.2021   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Zadania dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2021/2022 z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym od 1 września 2021 r.


Program szkolenia:

 1. Zadania dyrektorów szkół:
 • zapoznanie z nowymi i aktualnymi przepisami regulującymi pracę szkół,
 • ocena pracy i awans zawodowy,
 • kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021,
 • nowelizacja statutów.
 1. Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022:
 • tworzenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022,
 • tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • planowanie pracy zespołów nauczycielskich.
 1. Działania organizacyjne:
 • przygotowanie kalendarza szkoły,
 • propozycja dni wolnych od zajęć,
 • przydział obowiązków nauczycielskich,
 • tworzenie rozkładu zajęć lekcyjnych,
 • scenariusz zebrania rady pedagogicznej w sprawie organizacji roku szkolnego.
 1. Zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022:
 • plan nadzoru pedagogicznego,
 • zasady przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej.
 1. Podsumowanie, wzory dokumentów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Zajęcia poprowadzi: konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Certyfikowany trener „MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »