Warsztaty z podatku VAT dla jednostek oświatowych – 50 praktycznych przykładów liczbowych jak prawidłowo rozliczać oraz korygować podatek

Data: 30.05.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 78 – BEST WESTERN Grand Hotel

Program szkolenia:

I. Warsztaty podatkowe – rozliczanie VAT na przykładach liczbowych.

 1. Obroty opodatkowane według stawek: 23%, 8%, 5%.
 2. Przychody szkoły, przedszkola – zwolnione od podatku VAT czy poza VAT.
 3. Przychody i opłaty nie podlegające opodatkowaniu VAT – wyroki NSA i WSA.
 4. Momenty zaliczania obrotu za poszczególne miesiące i kwartały, w tym:
  • najem lokali,
  • refakturowanie mediów.
 5. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT:
  • sprzedaż towarów i usług,
  • refakturowanie mediów,
  • reklama, prezenty, użyczenie,
  • bony towarowe.
 6. Faktury sprzedaży, faktury na „odwrotne obciążenie” na makulaturę i złom.
 7. Umowa barterowa szkoły z innym podatnikiem VAT – faktury, obroty.
 8. Faktury korygujące, duplikaty faktur, anulowanie.
 9. Ewidencje sprzedaży: faktury, kasy oraz inne dokumenty wewnętrzne.
 10. Rejestry zakupu dla celów VAT.
 11. Faktury zakupu nie podlegające wykazywaniu w rejestrach VAT.
 12. Noty korygujące do faktur zakupu – prawo czy obowiązek.
 13. Korekty ewidencji za poprzednie miesiące czy lata lub korekty na bieżąco.
 14. Opisy na fakturach zakupu – co do ilości towarów lub zakresu robót i usług.
 15. Opisy faktur zakupu o przeznaczeniu do działalności opodatkowanej lub mieszanej.
 16. Prawo 100% obniżki VAT – warunki i zasady.
 17. Obniżka VAT proporcjonalna – wg struktury obrotu.
 18. Obniżka proporcjonalna wg pre-wskaźnika przychodów.
 19. Obniżka VAT 2-etapowa wg pre-wskaźnika oraz struktury obrotu.
 20. Terminy obniżek VAT i terminy korygowania tych obniżek.
 21. Zakaz obniżek VAT – faktury wadliwe czy nierzetelne.
 22. Deklaracje VAT „wewnętrzne” składane do Gminy, Starostwa.
 23. Odpowiedzialność podatnika oraz pracowników za podatek VAT.
 24. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT w jednostkach oświatowych.

II. Obowiązkowe faktury elektroniczne w przetargach publicznych od 18.04.2019 r.

 1. Kogo dotyczą obowiązkowe faktury elektroniczne?
 2. Obowiązek czy prawo odbioru faktur elektronicznych?
 3. Platforma do odbioru faktur elektronicznych oraz innych dokumentów.
 4. Obowiązek posiadania Indywidualnego Konta na Platformie.
 5. Kto i kiedy zakłada konto – gminy czy także upoważnione szkoły, przedszkola?
 6. Elementy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
 7. Inne, poza fakturą, dokumenty w formie elektronicznej.
 8. Terminy obowiązywania poszczególnych regulacji ustawy.
 9. Umowy i zamówienia zawarte do dnia wejścia w życie ustawy.

III. Bezpieczna weryfikacja podatników VAT czynnych – wykazy z pełnymi danymi.

 1. Odpowiedzialność solidarna Gminy, szkoły za VAT niezapłacony przez sprzedawcę.
 2. Centralna ewidencja elektroniczna podatników VAT (czynnych, zwolnionych, wykreślonych).
 3. Wykaz podatników w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Dane szczegółowe o podatnikach publikowane w centralnej ewidencji.
 5. Wykaz podatników – dane o osobach fizycznych.
 6. Publikacja danych a tajemnica skarbowa.
 7. Wykreślenie danych o podatniku po 5 latach.
 8. Aktualizacja bieżąca Wykazu Podatników VAT.
 9. Dostęp do Wykazu za pośrednictwem ewidencji w CEIDG.
 10. Usuwanie lub prostowanie danych o podatnikach.
 11. NIP: zgłoszenie identyfikacyjne o danych o podatnika.
 12. Szef KAS tworzy wykaz czynnych podatników VAT od 1.01.2015 r.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, warsztaty.

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: Tadeusz Moczuło – doświadczony i ceniony wykładowca, ekspert z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego, były pracownik Izby Skarbowej oraz UKS na stanowiskach kierowniczych.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »