Umowy cywilnoprawne – zasady obowiązujące w 2020 r.

Data: 20.02.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat umów cywilnoprawnych – jak konstruować umowy, różnice między umowami, wynagrodzenia, podatki, składki ZUS – ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w 2020 roku.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów płac lub/i kadr.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych i potrafi z nich korzystać podczas pracy.


Program szkolenia:

1. Jak konstruować umowy cywilnoprawne

 1. Umowa zlecenia
 2. Umowa o dzieło
 3. Kontrakt menedżerski
 4. Powołanie do zarządu lub rady nadzorczej
 5. Umowy przenoszące prawa autorskie – aktualne interpretacje podatkowe
 6. Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej

2. Język i waluta umowy

3. Czy podpis na rachunku jest konieczny

4. Umowa zlecenia a umowa o pracę

 1. Podobieństwa i różnice miedzy umowami
 2. Konsekwencje stwierdzenia istnienia stosunku pracy
 3. Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia

5. Umowa o dzieło a umowa zlecenia

 1. Rezultat i należyte staranie
 2. Argumenty stosowane przez ZUS przy podważaniu umowy o dzieło
 3. Jakie zapisy dają szansę na wybronienie umowy o dzieło przed ZUS

6. Kontrakt menedżerski a umowa zlecenia

7. Wynagrodzenia i inne świadczenia

 1. Zasady ustalania wynagrodzeń
 2. Świadczenia na rzecz wykonawców umów
 3. Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa
 4. Wynagrodzenia należne po śmierci zleceniobiorcy
 5. Należności z tytułu podróży służbowych
 6. Świadczenia BHP

8. Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych w 2020 r.

 1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych
 2. Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej i poza nią
 3. Przyjmujący zlecenie i świadczący usługi
 4. Ewidencja godzin przy zleceniu
 5. Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń
 6. Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia
 7. Czy można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia

9. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

 1. Przychody i koszty podatkowe
 2. Umowy opodatkowane ryczałtowo:
 • Konkursy
 • Umowy do 200 zł
 • Umowy z cudzoziemcami
 1. Świadczenia wolne od podatku
 2. Rozliczanie honorariów autorskich
 3. Zerowy PIT

10. Składki ZUS

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców
 2. Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
 • Kilka umów zleceń
 • Umowa zlecenia a umowa o pracę
 • Umowa zlecenia a działalność gospodarcza
 • Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą
 • Umowa zlecenia z uczniem lub studentem do lat 26
 1. Oświadczenia zleceniobiorców a obowiązki płatnika
 2. Weryfikacja ZUS
 3. Kiedy ZUS podważy umowę o dzieło
 4. Na jakich zasadach składki odprowadzają członkowie zarządów i rad nadzorczych
 5. Zwolnienia od składek

11. Podatkowe skutki korekty składek ZUS

12. Zajęcia komornicze

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: Pan Paweł Ziółkowski - doświadczony i ceniony wykładowca, prawnik, publicysta, konsultant, praktyk.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »