Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji, e-fakturowania oraz wydatków do 30 tys. euro – sprawozdawczość za 2019 r.

Data: 25.02.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Składowa 2 – Qubus Hotel Kielce

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji, e-fakturowania oraz wydatków do 30 tys. euro – sprawozdawczość za 2019 r.


Cel szkolenia: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu udzielania i wykonywania zamówień publicznych (do 30 tys. euro) ze szczególnym naciskiem na elektronizację i e-fakturowanie, pod kątem sprawozdawczości za rok 2019.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów zamówień publicznych / księgowości.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy dot. ZP do 30 tys. euro oraz potrafi praktycznie z nich korzystać.


Program szkolenia:

 1. Informacja o nowym prawie zamówień publicznych.
 2. Status zamówień publicznych do 30 tys. euro – zakres zmian.
 3. Elektronizacja procedur, wprowadzenie elektronizacji zamówień małej wartości.
 4. Planowanie i szacowanie zamówień publicznych na 2020 r., problem rozdrabniania zamówień, zasady opisu przedmiotu zamówienia.
 5. Procedury udzielania drobnych zamówień publicznych – regulaminy.
 6. Sprawozdawczość za 2019 r. w zakresie zamówień publicznych małej wartości.
 7. Nowe zasady udzielania zamówień publicznych.
 8. Konstruowanie warunków zamówienia w nowym ujęciu.
 9. Warunki wymagane od wykonawców i ich dokumentowanie.
 10. Ustanowienie wadium w drodze elektronicznej.
 11. Zaprojektowanie i zawarcie umowy o zamówienie publiczne.
 12. Kształtowanie kryteriów oceny ofert w nowym ujęciu.
 13. Ocena ofert – zagadnienia praktyczne.
 14. Zasady wykonywania zamówień publicznych z uwzględnieniem usługowych oraz budowlanych.
 15. Nadzór zamawiającego nad realizacją zamówienia, kontrola podstaw zapłaty, obowiązek dochodzenia roszczeń.
 16. E-fakturowanie – kwestie praktyczne.
 17. Odpowiedzialność wykonawcy za wady przedmiotu zamówienia.
 18. Pozostałe kwestie, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 9.30-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzidr hab. Ryszard Szostak – doświadczony i ceniony wykładowca, wysokiej klasy specjalista z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji oraz opinii prawnych, ekspert komisji sejmowej, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »