Ubezpieczenia społeczne – korygowanie dokumentów ZUS oraz najważniejsze zmiany dla płatników składek w 2019 r.

Data: 15.05.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 78 – BEST WESTERN Grand Hotel

Cel szkolenia: przedstawienie aktualnych uregulowań prawnych dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne.

Szkolenie adresowane jest: do pracowników działu płac.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna obowiązujące przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Program szkolenia:

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom – zgłoszenia i rozliczanie z ZUS.
 2. Ustalanie podstawy naliczania składek na FP i FGŚP, wyłączenia z obowiązku opłacania tych składek.
 3. Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych:
  • zasady podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia dla różnych grup ubezpieczonych;
  • umowa zlecenie z uczniem lub studentem.
 4. Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych przez płatników składek:
  • jak poprawnie wypełniać/korygować nowy formularz ZUS ZWUA;
  • raport ZUS RPA – korygowanie nieprawidłowości w związku błędnie wykazanymi: składnikami dotyczącymi wynagrodzenia, przekroczeniem 30-krotności, okresów wykonywania pracy nauczycielskiej;
  • raport ZUS RSA (korygowanie nieprawidłowości w związku błędnie wykazanym kodem);
  • jakie kary może zastosować ZUS wobec płatnika składek, który nie wywiązuje się z obowiązku korygowania dokumentów.
 5. E – akta:
  • obowiązki płatników i ubezpieczonych oraz korzyści dla płatników i ubezpieczonych;
  • postępowania wyjaśniające ZUS – płatnik;
  • omówienie nowych formularzy i kodów;
  • okresy przechowywania akt; zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej;
  • zasady wydawania przez pracodawcę akt pracowniczych pracownikom;
  • zmiany w Programie Płatnik.
 6. E – ZLA:
  • pełnomocnictwo tylko do e-ZLA;
  • subskrypcja powiadomień i tworzenie raportów;
  • składanie elektronicznych wniosków do zaświadczeń lekarskich.
 7. Pracownicze Plany Kapitałowe.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: specjalista w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, doświadczony i ceniony wykładowca, praktyk.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »