Szkolenie trzydniowe w Krakowie: Przygotowanie oraz wdrażanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy w perspektywie UE 2021-2027

Data: 22.04.2024   Godzina:
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's

Przygotowanie oraz wdrażanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy w perspektywie UE 2021-2027


SZKOLENIE TRZYDNIOWE W TERMINIE 22-24 KWIETNIA 2024 R.


Program szkolenia:

I. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w SOWIE – projekty niekonkurencyjne 2024 oraz projekty konkurencyjne

 1. Omówienie 2 przykładowych dokumentacji naboru w zależności od regionów, z których będą zgłoszeni uczestnicy:
  • kryteria obligatoryjne,
  • wskaźniki i metody ich pomiaru,
  • opis zadań,
  • opis potencjałów,
  • budżet projektu – prawidłowa kalkulacja i uzasadnienie pozycji,
  • personel w projekcie,
  • wydatków,
  • stawki i standardy wydatków,
  • pomoc de minimis,
  • wkład własny.

II. Podstawowe wymogi płynące z umowy

 1. Promocja w projektach EFS+.
 2. Zmiany pomiędzy zadaniami.
 3. Przetwarzanie danych osobowych.
 4. Nadawanie uprawnień do CST.
 5. Archiwizacja dokumentacji.
 6. Zasady horyzontalne (DNSH, dostępność, równość szans).

III. Rozliczanie projektu

 1. Postęp finansowy.
 2. Postęp rzeczowy.
 3. Opisy dotyczące dostępności i równości szans K i M.
 4. Rozliczanie personelu i Baza Personelu.
 5. Wskaźniki.
 6. Źródła finansowania.
 7. Rozliczanie wkładu niepieniężnego w projektach konkurencyjnych.
 8. Rozliczanie wydatków limitowanych.
 9. Zwroty i korekty.
 10. Zwroty od uczestników w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu.
 11. Dokumentowanie wydatków.

IV. Wdrażanie i dokumentowanie zadań

 1. Realizacja dotacji na działalność gospodarczą – dokumentacja, rozliczanie, monitoring działalności –omówienie zapisów w protokołach.
 2. Realizacja doposażenia/wyposażenia miejsca pracy – dokumentacja i rozliczanie.
 3. Udzielanie pomocy de minimis.
 4. Szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji – walidacja i dokumentacja.
 5. Dokumentacja kwalifikacji.
 6. Inne typy wsparcia.

V. Kontrola projektu

 1. Weryfikacja wniosków o płatność.
 2. Wizyta monitoringowa.
 3. Kontrola w siedzibie Beneficjenta.
 4. Kontrola na zamknięcie projektu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Małgorzata Rulińska ekonomistka, ponad 25 lat doświadczenia w projektach, od kilkunastu lat ocenia projekty, już po egzaminach na ekspertów perspektywy UE 2021-2027, w perspektywie 2007-2013 wpisana na listę ekspertów Ministra Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, uzyskała również złoty certyfikat trenera EFS, współpracowała w licznych projektach z PUP, przeprowadziła ponad 500 szkoleń w perspektywie 2014-2020, w tym ok. 100 dla Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy.
Cena za udział w szkoleniu: 2390,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 2-osobowym lub 2590,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 1-osobowym z 18/19.03.2024 r. i 19/20.03.2024 r. W cenę wliczono autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenia MEN, przerwy kawowe, wyżywienie, parking.

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »