❄️Szkolenie w Łodzi: Akcja PIT za rok 2022 – przygotowanie zakładów pracy do sporządzenia informacji i deklaracji podatkowych – nowe formularze

Data: 20.12.2022   Godzina: 10:00
Miejsce: Łódź, ul. Ogrodowa 17 – Hotel Vienna House Andel’s

❄️Akcja PIT za rok 2022 – przygotowanie zakładów pracy do sporządzenia informacji i deklaracji podatkowych –  nowe formularze❄️


Program szkolenia:

 1. Zmiany w zakresie obowiązków oraz odpowiedzialność Płatnika w kontekście przepisów zmienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej.
 2. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek – omówienie zmian obowiązujących od 2023 roku.
 3. Podobieństwa i różnice przy stosowaniu ulg i zwolnień dla:
  • „do 26 latków ”,
  • „pracujących seniorów”,
  • „rodzin 4+”,
  • „powracających z za granicy”.
 4. Nowe zasady dotyczące stosowania oświadczeń podatnika (PIT- 2) – różnice pomiędzy obliczaniem zaliczki dla umowy o pracę i dla działalności wykonywanej osobiście. Omówienie zasad postępowania z wnioskami i oświadczeniami składanymi płatnikowi.
 5. Zasady obliczenia podatku z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej oraz nowych progów podatkowych.
 6. Prawda i mity dotyczące Ulgi dla klasy średniej czyli jak ona wpłynie na rozliczenie roczne.
 7. Ustalenie daty powstania przychodu z poszczególnych źródeł.
 8. Omówienie przychodów ze stosunku pracy, z uwzględnieniem:
  • świadczeń nie stanowiących przychodów oraz przychodów korzystających ze zwolnienia od opodatkowania,
  • omówienie warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia w kontekście interpretacji organów podatkowych,
  • Świadczeń nieodpłatnych – kiedy z podatkiem a kiedy bez,
  • Praca zdalna a telepraca – różnice w opodatkowaniu świadczeń,
  • Zmiany w rozliczaniu podróży służbowych – nowe stawki diet,
  • Podnoszenie kwalifikacji a ewentualny przychód,
  • Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a obowiązki płatnika,
  • Zmiany w zakresie opodatkowania niektórych przychodów w związku z uchyleniem stanu Pandemii Covid-19,
  • Należności wypłacane po śmierci pracownika – obowiązki płatnika w tym zakresie,
  • Świadczenia stawiane do dyspozycji po rozwiązaniu umowy – różnice pomiędzy opodatkowaniem świadczeń kodeksowych a niekodeksowych.
 9. Koszty uzyskania przychodu z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2022 roku, w tym zasady stosowania kosztów 50%
 10. Zmiany w zakresie ulg i zwolnień, w tym świadczeń dla emerytów i rencistów.
 11. Związki zawodowe a obowiązki płatnika – najważniejsze informacje.
 12. Zmiany mające wpływ na roczne rozliczenie roczne:
  • wspólnie z małżonkiem,
  • wspólnie z dzieckiem.
 13. Nowy PIT-11 – omówienie najważniejszych zmian.
 14. Zmiany w wynagrodzeniu płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – na co należy zwrócić szczególną uwagę
 15. Odpowiedzi na pytania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi:  wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z wieloletnim doświadczeniem w organach podatkowych, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 650,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 14 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »