Szkolenie w Łodzi: Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika po zmianach w 2023 r.

Data: 14.12.2023   Godzina: 10:00
Miejsce: Łódź, ul. Ogrodowa 17 – Hotel Vienna House Andel’s

Obowiązki płatnika – omówienie zmian wprowadzonych w latach 2019-2023


Program szkolenia:

 1. Ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla pracujących emerytów, ulga dla rodzin „4+” – podobieństwa i różnice.
 2. Prawidłowe wystawienie informacji PIT-11 w przypadku stosowania zwolnień w trakcie roku.
 3. Nowy PIT – 2 – wpływ na obliczenie zaliczki na podatek oraz czas obowiązywania.
 4. Informacja o rozliczeniu z małżonkiem lub z dzieckiem – na co należy zwrócić uwagę.
 5. Zmiana skali podatkowej i kwoty zmniejszającej podatek, stosowanie kwoty zmniejszającej – omówienie zmian.
 6. Świadczenia socjalne, świadczenia wynikające z Kodeksu pracy – na co należy zwrócić uwagę.
 7. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne a obowiązki płatnika.
 8. Wypłata po śmierci pracownika – skutki podatkowe.
 9. Koszty uzyskania przychodu z wynagrodzenia za pracę oraz przy działalności wykonywanej osobiście. Możliwość rezygnacji z kosztów.
 10. Zmiany w zakresie obliczenia podatku dla zleceniobiorców i wykonawców umów o dzieło w 2023 r..
 11. Zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – nowe stanowisko organów podatkowych w tym zakresie.
 12. Zatrudnienie obcokrajowców a obowiązki płatnika – najważniejsze informacje.
 13. Prawa i obowiązki płatnika oraz odpowiedzialność płatnika ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania „ na czarno” lub wypłaty wynagrodzenia „pod stołem”.
 14. Wynagrodzenie dla płatnika – na co należy zwrócić uwagę.
 15. Panel dyskusyjny.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS

Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z wieloletnim doświadczeniem w organach podatkowych, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 650,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »