Szkolenie w Krakowie: Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń i podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 lipca 2022 r.

Data: 7.07.2022   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5, Hotel Europejski

Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń i podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 lipca 2022 r.


Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Z dniem 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostają kolejne zmiany dotyczące zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osiąganych przychodów.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

Program szkolenia:

I. „Skala podatkowa” i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2022 r. Zmiany od 1 lipca 2022 r. 

 1. Skala podatkowa: 12% 32%.
 2. Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek:
  • zasady składania oświadczenia PIT-2 po zmianach.
 3. Rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu.
 4. Likwidacja „ulgi dla klasy średniej”.
 5. Wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci:
  • podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 425 zł.
 6. Pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
 7. Dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych.
 8. Skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.

II. Oświadczenia mające wpływ na rozliczanie podatku. Zmiany od 1 stycznia 2023 r. 

 1. Nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36.
 2. Poszerzenie kręgu osób składających oświadczenie o pomniejszaniu zaliczki.
 3. Wniosek pracownika o niepobieranie zaliczki na podatek.

III. Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r.

 1. Skutki uchylenia przepisów z dniem 1 lipca 2022 r. a nie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego.

IV. Rozliczanie pracowniczych przychodów na „Liście Płac od 1 lipca 2022 r.”

 1. Różne przypadki na liście płac z uwzględnieniem:
  • kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu;
  • świadczeń niepieniężnych (m.in.: pakiety medyczne, ZFŚS, karty przedpłacone, ryczłty samochodowe, PPK, PPE);
  • zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego: wynagrodzenie za część miesiąca.
 2. Rozliczenie przychodów pracownika z którym zawarto umowę cywilnoprawną.
 3. Rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego.

V. Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych na „Liście płac od 1 lipca 2022 r.”

 1. Zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika.
 2. Warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki.
 3. Umowa zlecenia/ dzieło opodatkowana.
 4. Zryczałtowany podatek dochodowy.

VI. Rozliczanie niskich przychodów na „Liście płac od 1 lipca 2022 r.”

 1. Obniżenia składki zdrowotnej: 9% do wysokości zaliczki.
 2. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu.
 3. Rozliczanie przychodów ze stosunku pracy z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną (zasiłki, PPK).
 4. Obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%.
 5. Kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu.
 6. Przekroczenie przychodów zwolnionych z podatku: 85 528 zł i niski przychód do opodatkowania.
 7. Hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów.

VII. Rozliczanie przychodów objętych zwolnieniem z opodatkowania. Zmiany od 1 lipca 2022 r.

 1. Ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów a wypłata zasiłku macierzyńskiego.
 2. Skutki przekroczenia limitu przychodów w roku.
 3. Zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów.

VIII. Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022 r. Zmiany od 1 lipca 2022 r. 

 1. Odliczenie składek członkowkich na rzecz związków zawodowych.
 2. Preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 3. Ulga prorodzinna.
 4. „Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną na Liście płac w 2022 r.
 5. Ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania (m.in. prokurenci).
 6. Wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej.
 7. Brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pan Przemysław Jeżek – wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowym, pracował w działach personalnych dużych instytucji. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 490,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »