Szkolenie w Krakowie: Zmiany w prawie pracy w 2023 r.

Data: 7.02.2023   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's Cracow ****

Zmiany w prawie pracy w 2023 r.


Program szkolenia:

 1. Praca zdalna – omówienie zmian do Kodeksu Pracy:
  • dwie formy powierzenia wykonywania pracy zdalnej (polecenie, uzgodnienie),
  • zgoda pracownika i jej cofnięcie,
  • porozumienie dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej,
  • regulamin pracy zdalnej,
  • pokrycie przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej, wypłata ekwiwalentu (komu przysługuje?),
  • sposób przeprowadzania kontroli pracy zdalnej przez pracodawcę,
  • okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej – na jakich zasadach się odbywa, limit dni w roku kalendarzowym,
  • praca zdalna dla opiekunów dzieci do lat 4 (docelowo 8).
 2. Badanie trzeźwości – omówienie zmian do Kodeksu Pracy:
  • badanie trzeźwości – sposób przeprowadzania badania, organy uprawnione do badania, odmowa pracownika na poddanie się badaniu – sposób postępowania przez pracodawcę,
  • informacja z przeprowadzonego badania – co powinna zawierać,
  • przechowywanie informacji z przeprowadzonego badania – gdzie i w jakim okresie ją przechowujemy,
  • nowe dokumenty w aktach osobowych – formalna strona kontroli trzeźwości.
 3. Planowane zmiany w prawie pracy implementacja postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 oraz 1158 do Kodeksu Pracy polegająca m.in. na:  
  • rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia – co powinna zawierać informacja z art. 29 po nowelizacji – czas na dostosowanie obecnych informacji, kary za naruszenie przepisów w tym zakresie,
  • zmiany dotyczące umów na okres próbny,
  • zmiana dotycząca umów o pracę na czas określony,
  • wprowadzeniu przepisów obligujących do dodatkowych szkoleń,
  • obowiązek informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu,
  • indywidualne urlopy rodzicielskie,
  • urlop opiekuńczy,
  • wydłużenie okresu korzystania z uprawnień rodzicielskich (np. opieka nad zdrowym dzieckiem),
  • zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej,
  • elastyczna organizacja pracy dla niektórych pracowników (czas pracy),
  • zmiany w uprawnieniach rodzicielskich (np. opieka).
 4. Planowane zmiany dot. projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (druk nr UC 101), który wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek
oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 550,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 14 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »