⛄Szkolenie w Krakowie: Zmiany w Karcie Nauczyciela – nowa ścieżka awansu zawodowego, ocena pracy i czas pracy nauczycieli

Data: 16.12.2022   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's Cracow ****

⛄Zmiany w Karcie Nauczyciela – nowa ścieżka awansu zawodowego, ocena pracy i czas pracy nauczycieli⛄


Program szkolenia:

 1. Zmiany przepisów prawa wynikające ze zmiany Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych.
 2. Nowe zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem  zmiany wynikające z nowych stopni awansu zawodowego.
 3. Omówienie nowych zasad awansu, tabeli wynagrodzeń i zasad zatrudniania nauczycieli, rozpoczynających pracę w szkole.
 4. Nowe obowiązki przygotowania nauczyciela do zawodu.
 5. Mentor zamiast opiekuna stażu  kto będzie mógł być mentorem dla nauczyciela bez stopnia awansu oraz przybliżenie jego obowiązków.
 6. Przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy już realizują ścieżkę awansu zawodowego.
 7. Ocena pracy nauczycieli  powrót oceny pracy dokonywanej na podstawie kryteriów, terminy ocen pracy.
 8. Przydzielanie godzin dostępności, zasady proporcjonalności i rozliczania realizacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego. Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR”  „TRAIN the TRAINER”, akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą.
Cena za udział w szkoleniu: 490,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »