Szkolenie w Krakowie: Zatrudnianie, zwalnianie nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w szkołach, placówkach publicznych i niepublicznych – praktyczne wskazówki, najnowsze interpretacje przepisów

Data: 14.03.2024   Godzina: 10:00-15:00
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's

Zatrudnianie, zwalnianie nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w szkołach, placówkach publicznych i niepublicznych – praktyczne wskazówki, najnowsze interpretacje przepisów


Program szkolenia:

 1. Zakładowe źródła prawa pracy.
 2. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy.
 3. Prowadzenie akt osobowych pracownika.
 4. Wynagrodzenie i czas pracy nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 5. Urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, bezpłatne, zdrowotne.
 6. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 7. Rozwiązywanie problemów, które pojawiają się podczas prowadzenia kadr w oświacie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pani Lidia Rzeszutko – doświadczony i ceniony wykładowca, specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.
Cena za udział w szkoleniu: 550,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »