Szkolenie w Krakowie: Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r. – obowiązki dyrektora i samorządu

Data: 25.08.2022   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków - Hotel Europejski, ul. Lubicz 5

Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r. – obowiązki dyrektora i samorządu


Cele i korzyści: Zdobycie wiedzy w zakresie zmian prawnych dotyczących zatrudniania w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Usystematyzowanie sposobu wyliczania standardów zatrudnienia specjalistów, w tym w okresie przejściowym i docelowym. Poznanie rozwiązań dotyczących wyliczania minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów, minimalnej liczy etatów pedagogów specjalnych i psychologów, w łącznej liczbie etatów specjalistów oraz minimalnej liczby etatów, w przypadku zespołu szkół i placówek oraz oddziałów przedszkolnych.


Program szkolenia:

 1. Uwarunkowania formalno-prawne.
 2. Uzasadnienie i podstawy wprowadzonych zmian.
 3. Pedagoga specjalny w katalogu stanowisk.
 4. Skutki wprowadzenia nowego stanowiska – zmiana w uchwale JST.
 5. Minimalne limity etatowe specjalistów w placówce oświatowej, w okresie przejściowym.
 6. Minimalne limity etatowe specjalistów w placówce oświatowej w okresie docelowym.
 7. Zatrudnianie nauczycieli specjalistów.
 8. Zadania pedagogów specjalnych.
 9. Omówienie zmian w przepisach wykonawczych do Karty Nauczyciela, w zakresie obowiązków pedagoga specjalnego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego. Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „TRAIN the TRAINER”, akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą. Ekspert portalu www.infor.pl. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.
Cena za udział w szkoleniu: 450,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »