Szkolenie w Krakowie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w 2022 roku

Data: 24.05.2022   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Basztowa 25, Hotel Polonia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w 2022 roku


Program szkolenia:

 1. Nowości w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie: PIT-ów „do wglądu” dla członków rodziny, braku zgody rodziny na przetwarzanie danych osobowych w związku z ZFŚS, uprawnienia związków zawodowych w sprawie ZFŚS;
  • kino, teatr, filharmonia (bilety, autokar, obiad) – zwolnienie z podatku dochodowego (wymogi, warunki, prawidłowe opisanie faktur w świetle Krajowej Informacji Skarbowej);
  • zawieszenie niektórych obowiązków socjalnych;
  • nowa kwota wolna od podatku dla świadczeń socjalnych;
  • pomoc socjalna a koronawirus – np. zapomogi;
  • stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie „wczasów pod gruszą dla emerytów”;
  • PIT-y lub zaświadczenia z US do wglądu – stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • zapomogi zdrowotne – niezbędna dokumentacja w świetle RODO, wymogi przy kontroli skarbowej;
  • obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji przy ZFŚS ciążący na pracodawcy – czas przechowywania dokumentacji ZFŚS i usuwanie zbędnych informacji.
 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres i funkcje:
  • podstawy funkcjonowania ZFŚS;
  • istota i zakres pomocy socjalnej;
  • podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści, byli pracownicy jednostki w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów;
  • prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zakresie pomocy socjalnej;
  • opodatkowanie imprez integracyjnych – przychód z tytułu udziału w imprezie integracyjnej a podatek.
 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – prawidłowy regulamin ZFŚS w świetle kontroli ZUS i PIP:
  • regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS (zasady opracowania regulaminu, możliwość i sposób modyfikacji regulaminu, dostępność regulaminu);
  • zasady finansowania ZFŚŚ – zasady dokonywania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
  • wiązki zawodowe a funkcjonowanie i tworzenie funduszu.
 1. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS:
  • wycieczki z ZFŚS bez podatku – wyjaśnienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  • bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS;
  • świadczenia socjalne a składki ZUS;
  • komisja socjalna – zasady jej funkcjonowania;
  • stanowisko ZUS w zakresie świadczeń po równo;
  • wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS;
  • przegląd orzecznictwa.
 1. Pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: prawnik, specjalista z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”.
Cena za udział w szkoleniu: 450,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 17 1240 1444 1111 0010 3778 4060

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów i data urodzenia (opcjonalnie)

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 17 1240 1444 1111 0010 3778 4060
  Pobierz formularz »