Szkolenie w Krakowie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. Zasady przyznawania i rozliczania świadczeń i ich opodatkowanie

Data: 10.02.2023   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's Cracow ****

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.
Zasady przyznawania i rozliczania świadczeń i ich opodatkowanie


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad przyznawania, wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy oraz ich opodatkowania. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Program szkolenia:

I. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2023 r.

 1. Dowolne kształtowanie odpisów.
 2. Dobrowolne odpisy.

II. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.

 1. Krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin.
 2. Osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich.
 3. Objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu.
 4. Jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika.
 5. Uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu.

III. Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów.

 1. Sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych.
 2. Jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+ 300+, bon turystyczny).
 3. Dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach).
 4. Obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS.
 5. Okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia.
 6. Obowiązek weryfikacji danych osobowych.
 7. Przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego.
 8. Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.
 9. Zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów.

IV. Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego.

 1. Zasady wypłaty świadczenia urlopowego.
 2. Warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego.

V. Ustawowy zakres działalności socjalnej.

 1. Na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS.
 2. Imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej.
 3. Pożyczki na cele mieszkaniowe.

VI. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS w 2023 r.

 1. Paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie.
 2. Kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania.
 3. Świadczenia dla emerytów i rencistów i nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pan Przemysław Jeżek – wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowym, pracował w działach personalnych dużych instytucji. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 550,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 14 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »