Szkolenie w Krakowie: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w jednostkach oświatowych

Data: 27.05.2024   Godzina: 9:30-14:30
Miejsce: Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 6 – Hotel Ferreus

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych
w jednostkach oświatowych


Program szkolenia:

1. Organizacja zamówień publicznych w oświacie, sytuacja kierownika zamawiającego.
2. Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w jednostkach oświatowych.
3. Status drobnych zamówień publicznych i sposoby ich udzielania.
4. Projektowanie umowy pisemnej.
5. Przygotowanie zamówienia średniej wartości.
6. Zamówienia remontowo-budowlane w jednostkach oświatowych.
7. Wybór trybu postępowania – konstruowanie specyfikacji warunków zamówienia.
8. Procedury przetargowe a tryby negocjacyjne.
9. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki.
10. Dokumentowanie przebiegu postępowania i realizacji zamówienia.
11. Zasady wykonywania zamówień publicznych – nadzór zamawiającego.
12. Odpowiedzialność wykonawcy za wady przedmiotu zamówienia.
13. Kontrola podstaw zapłaty, obowiązek dochodzenia roszczeń przez zamawiającego.
14. Odpowiedzialność za uchybienia.
15. Pozostałe kwestie, dyskusja i wyjaśnianie wątpliwości.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia – wzór MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: dr hab. Ryszard Szostak – doświadczony i ceniony wykładowca, wysokiej klasy specjalista z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji oraz opinii prawnych, ekspert komisji sejmowej, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 570,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email na który zostanie przesłany link na szkolenie

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »