Szkolenie w Krakowie: Przygotowanie oraz wdrażanie projektów UE w branży wodno-kanalizacyjnej

Data: 10.06.2024   Godzina:
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's

Przygotowanie oraz wdrażanie projektów UE
w branży wodno-kanalizacyjnej


SZKOLENIE DWUDNIOWE 10-11.06.2024 r.


Program szkolenia:
1. Zielona transformacja miast – preferencyjne pożyczki BGK od kwietnia 2024 r.:
− warunki,
− zasada DNSH,
− kwalifikowalne wydatki,
− maksymalne kwoty,
− umorzenie części pożyczki.
2. Promocja racjonalnego zarządzania wodą.
3. Rozwój rozwiązań cyfrowych – wodomierze umożliwiające zdalne odczyty, systemy teleinformatyczne do zarządzania gospodarką wodną.
4. Środki UE na projekty międzynarodowe.
5. Projekty ponadnarodowe z branży wodociągów na przykładzie projektu: „Bezpieczna kanalizacja dla zdrowego środowiska: rozwiązania transgraniczne Łucka i Białegostoku” w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.
6. Współpraca partnerska na przykładzie Wodociągów Słupsk i Engie – energia cieplna ze ścieków i biogazu – projekt z KPO.
7. Proekologiczne kampanie edukacyjne.
8. Zasady naboru wniosków o pożyczkę z KPO na zieloną transformację miast na obszarze miast i obszarów funkcjonalnych.
9. Rozwój systemów gospodarowania wodami opartych na rozwiązaniach ekosystemowych oraz
wykorzystujących zieloną i niebieską infrastrukturę.
10. Rozwój budowy systemów zarządzania (monitoring zużycia wody).
11. Wymagane dokumenty.
12. Raport potwierdzający spełnienia zasady DNSH:
− określenie wpływu na cele klimatyczne, w tym istotnego pozytywnego wpływu.
13. Omówienie wniosku o pożyczkę:
− cel projektu,
− rezultaty,
− kwalifikowalność do umorzenia 5%,
− wskaźniki projektu,
− zasady horyzontalne.
14. Budżet projektu.
15. Planowanie transz pożyczki.
16. KPO środki na budowę, rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami.
17. Inne dostępne źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej:
− programy dla regionów,
− FENIKS.
18. Dostępne i planowane konkursy.
19. Na co zwrócić uwagę przygotowując projekt.
20. Pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pani Małgorzata Rulińska – ekonomistka, obecnie prezes firmy consultingowo szkoleniowej, ponad 25 lat doświadczenia w projektach, od kilkunastu lat ocenia projekty UE, już po egzaminach na ekspertów perspektywy UE 2021-2027, w perspektywie 2007-2013 wpisana na listę ekspertów Ministra Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, podyplomowe finanse na Georgetown University (USA), reprezentowała polskie samorządy w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), przeprowadziła ponad 500 szkoleń w perspektywie 2014-2020 i już ponad 100 w nowej perspektywie.
Cena za udział w szkoleniu: 1890,00 PLN od osoby z jednym noclegiem w pokoju 2-osobowym lub 2090,00 PLN od osoby z jednym noclegiem w pokoju 1-osobowym z 10/11.06.2024 r. 1390,00 PLN od osoby – cena nie uwzględnia noclegu i kolacji w dniu 1 W cenę wliczono autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie.

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email na który zostanie przesłany link na szkolenie

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »