Szkolenie w Krakowie: Prawo pracy w szkołach i placówkach oświatowych z uwzględnianiem obowiązującego orzecznictwa oraz zmian do Ustawy Karta Nauczyciela i wybranych zagadnień wynikających z Ustawy Kodeks pracy – stan prawny na kwiecień 2024

Data: 25.04.2024   Godzina: 10:00-15:00
Miejsce: Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 6 – Hotel Ferreus

Prawo pracy w szkołach i placówkach oświatowych z uwzględnianiem obowiązującego orzecznictwa oraz zmian do Ustawy Karta Nauczyciela i wybranych zagadnień wynikających z Ustawy Kodeks pracy – stan prawny na kwiecień 2024


Program szkolenia:

 1. Zakładowe źródła prawa pracy:
  • Regulamin świadczeń socjalnych,
  • Regulamin pracy,
  • Regulamin wynagradzania.
 2. Zatrudnienie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami z uwzględnieniem obowiązującej linii orzeczniczej.
 3. Czas pracy:
  • podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy,
  • planowanie czasu pracy,
  • wpływ świąt na planowanie czasu pracy,
  • praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnego zastępstwa.
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i wynagrodzenia nauczycieli.
 5. Urlopy nauczycieli – regulacje Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.
 6. Rozwiązywanie problemów – wskazówki praktyczne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pani Lidia Rzeszutko – doświadczony i ceniony wykładowca, specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.
Cena za udział w szkoleniu: 570,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »