Szkolenie w Krakowie: Prawo pracy i czas pracy – jak unikać wykroczeń i nie popełniać błędów

Data: 29.04.2024   Godzina: 10:00-15:00
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's

Prawo pracy i czas pracy – jak unikać wykroczeń i nie popełniać błędów


Program szkolenia:

I. Umowa o pracę po zmianach – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi

 1. Kiedy kandydat staje się pracownikiem – czy w dniu podpisania umowy, czy w dniu rozpoczęcia pracy?
 2. Jak prawidłowo wskazać składniki wynagrodzenie w umowie o pracę?
 3. Jak prawidłowo wskazać miejsce lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP?
 4. Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy? – częste błędy w umowach.
 5. „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?

II. Badania lekarskie, szkolenia bhp w 2024 r.

 1. Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?
 2. Orzeczenie lekarskie – czego wymagać od lekarza medycyny pracy?
 3. Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?
 4. Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?
 5. Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?
 6. Karta szkolenia wstępnego bhp – jak ma być wypełniona i na co zwrócić szczególną uwagę?
 7. Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje?

III. Akta osobowe po zmianach work-life balance

 1. Czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce?
 2. W której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 3. Żądanie elastycznej organizacji pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi, pracownic w ciąży itp. – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy
 4. Nowa informacja o możliwości awansu dla pracownika.
 5. Uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 4 wydłużone do 8 roku życia dziecka – konieczność zebrania nowych oświadczeń rodzicielskich.
 6. Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?

IV. Świadectwo pracy

 1. Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty nowego świadectwa pracy?
 2. Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 3. Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.

V. Czas pracy

 1. Kto odpowiada za prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników?
 2. Czy pracownik kadr odpowiada za ewidencje czasu pracy czy kierownik? Kogo ukarze PIP za błędne sporządzanie ewidencji czasu pracy?
 3. Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
 4. Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
 5. Konieczność ewidencjonowania w ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych.
 6. Kiedy ewidencja może być przechowywana w formie elektronicznej.

VI. Komu PIP przypisze popełnienie wykroczenia za błędny grafik?

 1. Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?
 2. Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
 3. Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 4. Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.

VII. Prawidłowe stosowanie okresów rozliczeniowych

 1. Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
 2. Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
 3. Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
 4. Obliczanie limitu godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym.

VIII. Doba pracownicza – kiedy wolno legalnie naruszyć?

 1. Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
 2. Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej?
 3. Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.
 4. Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

IX. Wyjścia osobiste pracowników

 1. Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników – ćwiczenia praktycze.
 2. Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 3. Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.
 4. Czy pracownik może nadpracować godziny, aby następnie móc wyjść prywatnie?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pan Aleksander Kuźniar – prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, Inspektor Pracy PIP, doświadczony wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy
Cena za udział w szkoleniu: 570,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »