Szkolenie w Krakowie: Podatek VAT w 2022 r. w praktyce – rozliczenia w Gminach

Data: 29.09.2022   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Pawia 3 – Hotel Vienna House Andel's Cracow ****

Podatek VAT w 2022 r. w praktyce – rozliczenia w Gminach


 

Program szkolenia:

 1. Sprzedaż towarów i usług oraz nieodpłatne świadczenia podlegające VAT.
  • Dostawa towarów to nie zawsze sprzedaż.
  • Wydanie na reklamę, w ramach bhp, na potrzeby osobiste pracowników.
  • Świadczenie usług.
  • Usługi nieodpłatne: opodatkowane lub poza VAT.
  • Czynności złożone opodatkowane odrębnie lub łącznie z usługami pomocniczymi.
  • Sprzedaż zwolniona z VAT.
 2. Refakturowanie usług a prawo do obniżki VAT od zakupów.
  • Pojęcie „refakturowania” usług.
  • Refakturowanie „mediów” przy usługach najmu, dzierżawy, leasingu.
  • Usługi gastronomiczne i hotelowe.
  • Prawo do obniżki VAT przy refakturowaniu usług.
 3. Momenty powstania obrotu: ogólne oraz szczególne.
  • Data dostawy towaru lub wykonania usługi.
  • Usługi wykonane częściowo.
  • Dostawy i usługi „ciągłe”.
  • Usługi zwolnione z VAT.
  • Dotacje.
  • Roboty budowlane.
  • Najem, dzierżawa, energia elektryczna, obsługa prawna i biurowa.
  • Zaliczki, przedpłaty, zadatki.
 4. Podstawa opodatkowania VAT dla poszczególnych rodzajów czynności.
  • Należność z tytułu sprzedaży.
  • Dotacje, subwencje, dopłaty do cen towarów i usług.
  • Podatki, cła, opłaty, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania zwrotne.
  • Budynki i budowle oraz grunty.
  • Nieodpłatne świadczenie usług.
  • Bonifikaty, rabaty, obniżki – korekty.
  • Korekty na plus.
 5. Fakturowanie.
  • Obowiązek wystawiania faktur.
  • Faktury wystawiane na żądanie nabywcy.
  • Faktury uproszczone, paragony z NIP nabywcy.
  • Faktury zaliczkowe.
  • Faktury korygujące, duplikaty faktur.
  • Noty korygujące – nieobowiązkowe.
  • Anulowanie faktur – dozwolone lub zakazane.
 6. Obniżki VAT i zakazy, w tym z faktur wadliwych lub nierzetelnych.
  • Prawo do 100% obniżki VAT należnego.
  • Zasady, warunki oraz terminy obniżek.
  • Obniżki częściowe – struktura obrotu, pre-wskaźnik proporcji.
  • Zakazy obniżek VAT.
  • Faktury wadliwe z prawem do obniżek – noty korygujące.
  • Faktury nierzetelne a „należyta staranność” nabywcy.
 7. Korekty na „+” lub na „-” VAT należnego i naliczonego.
  • Rabaty – zasady, warunki, terminy korekty VAT należnego i naliczonego.
  • Dokumentacja „uzgodnieniowa” sprzedawcy i nabywcy.
  • Terminy ujęcia korekty z tytułu błędów w fakturach pierwotnych.
  • Korekty z tytułu „złych długów”: VAT należnego oraz obniżki VAT naliczonego.
 8. JPK_VAT oraz korekty, kary i grzywny za błędy.
  • Ewidencja VAT oraz deklaracja w JPK_VAT7.
  • Korygowanie JPK_VAT7 – w całości lub w części.
  • Oznaczenia stosowane w JPK_VAT: TP, GTU, WEW i inne.
 9. Sankcje w VAT, odpowiedzialność solidarna oraz karna skarbowa.
  • Sankcje za błędne rozliczenia VAT: 15%, 20%, 30% oraz 100%.
  • Sankcje w VAT za naruszenie zasad MPP oraz wystawiania faktur.
  • Odpowiedzialność solidarna nabywcy za podatek należny sprzedawcy.
  • Kontrola podatku VAT, decyzje, odwołania, skargi do sądów administracyjnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

 

Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca, ekspert z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego, wieloletni pracownik Izby Skarbowej oraz UKS (były naczelnik wydziału kontroli podatkowej).
Cena za udział w szkoleniu: 490,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »