Szkolenie w Krakowie: Dokumentacja pracownicza w praktyce – stan prawny czerwiec 2021

Data: 25.06.2021   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Dokumentacja pracownicza w praktyce – stan prawny czerwiec 2021


Program szkolenia:

 1. Omówienie bieżących problemów pojawiających się w sferze prawa pracy (szczepienia pracowników) Czy pracodawca może zobligować pracownika do zaszczepienia się? Wykładnie (w tym PIP ).
 2. Jak ustalać okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od okresu zatrudnienia pracownika?
 3. Jakie dokumenty niewymienione w przepisach można przechowywać w aktach osobowych?
 4. Czy poszczególne części dokumentacji pracowniczej można prowadzić częściowo w postaci elektronicznej a częściowo papierowej?
 5. Czy w aktach osobowych można przechowywać notatki służbowe?
 6. Zdjęcie pracownika przy zatrudnianiu – kiedy można żądać, (przypadki gdy nie jest wymagana zgoda pracownik).
 7. Dane pozyskiwane i przetwarzane na zasadzie zgody oraz dane, których pracodawca nie może przetwarzać na tej podstawie.
 8. Żądanie od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania adresu zamieszkania oraz nr PESEL – czy jest to dopuszczalne (skierowanie na badania lekarskie)?
 9. Ponowne zatrudnienie pracownika – czy pracodawca musi ponownie żądać podania danych osobowych (np. nowe kwestionariusze osobowe)?
 10. Co w praktyce oznacza potwierdzenie pracownikowi warunków pracy (zawarcie umowy) przed rozpoczęciem pracy? Czy umowa musi zawierać datę i podpis pracownika?
 11. „Dzielenie etatu” – kilka umów o pracę – czy takie rozwiązanie jest bezpieczne?
 12. Wskazywanie danych zastępowanego pracownika w umowie o zastępstwo.
 13. Jak prawidłowo sporządzić umowę o pracę z „niepełnoetatowcem”? – zapisy dotyczące godzin ponadwymiarowych. W jakich przypadkach pracodawca nie musi zawierać ww. zapisów.
 14. Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinny one wyglądać?
 15. W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany udostępnić dokumentację pracowniczą pracownikowi oraz podmiotom zewnętrznym?
 16. Zmiana zakresu obowiązków a zmiana warunków umowy o pracę.
 17. Zmiana warunków pracy i płacy – możliwe formy, pracownicy chronieni.
 18. Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?
 19. Usuwanie dokumentów (danych osobowych) z akt osobowych zgromadzonych przed wejściem w życie RODO.
 20. Usunięcie z akt osobowych kary porządkowej, co z dokumentacją dotyczącą nałożenia kary i ze spisem – kolejna kara nałożona w okresie krótszym niż rok, jak liczyć termin zatarcia kary?
 21. Oświadczenia pracowników i zgody dotyczące uprawnień rodzicielskich – jak należy je sporządzić i gdzie przechowywać po nowelizacji przepisów o dokumentacji pracowniczej?
 22. Zakończenie stosunku pracy w dniu wolnym od pracy, kiedy oraz z jaką datą sporządzić świadectwo pracy?
 23. Nowa treść świadectwa pracy i wykroczenia dotyczące świadectw pracy zagrożone karą
  w przypadku kontroli PIP.
 24. Świadectwo pracy – informacje dodatkowe oraz informacje w przedmiocie wykorzystanego urlopu – najczęściej popełniane błędy.
 25. Przypadki, w których pracodawca winien wskazać w świadectwie pracy dodatkowe podstawy prawne ustania stosunku pracy.
 26. Kiedy w świadectwie pracy nie będziemy wskazywać art. 30 k.p. jako trybu ustania stosunku pracy?
 27. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić odpis świadectwa pracy?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00


 

Zajęcia poprowadzi:
Prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 450,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »