Szkolenie w Kielcach: Obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanie wynagrodzeń wypłacanych przez płatników z uwzględnieniem zmian 1 lipca 2022 r.

Data: 23.05.2022   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Sienkiewicza 78 - Hotel Grand ****

Obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanie wynagrodzeń wypłacanych przez płatników z uwzględnieniem zmian 1 lipca 2022 r.


Opodatkowanie  podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłaconych przez płatników w 2022 roku z uwzględnieniem wszystkich zmian w tym zakresie.

Proponowane zmiany z dnia 24 marca 2022 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – proponowany termin wejścia w życie 1 lipca 2022 r.

Program szkolenia:

 1. Opodatkowanie pdof przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
 2. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzane przez płatników.
 3. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wg zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku oraz ustawy z 24 lutego 2022 roku dot. przesunięcia w czasie przez płatników pdof nadwyżki zaliczki obliczonej wg Polskiego Ładu w stosunku do zaliczki z 2021r.).
 4. Zmiany dotyczące składania oświadczeń PIT-2.
 5. Zasady dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów.
 6. Świadczenia zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy pdof.
 7. Opodatkowanie wynagrodzeń i świadczeń ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 13 ustawy pdof (przychody z działalności wykonywanej osobiście).
 8. Zwolnienie z płacenia zaliczek od niektórych dochodów (np. art. 13 pdof) na podstawie złożonych oświadczeń.
 9. Warunki uprawniające zakłady pracy do stosowania tzw. ulgi na powrót ( zwolnienie z opodatkowania pdof  niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby przenoszące rezydencję na terytorium Polski).
 10. Zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci (rodzina 4+).
 11. Zwolnienie z opodatkowania pdof przychodów osób, które uzyskały uprawnienia emerytalne, a nadal pracują (ulga dla seniorów).
 12. Proponowane zmiany w pdof od 1 lipca 2022 r.
 • Wprowadzenie nowej skali podatkowej,
 • Nowa kwota ulgi podatkowej rocznej i miesięcznej,
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • Zmiana zasad dotyczących PIT-2,
 • Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT,
 • Przypadki zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek,
 • Rozszerzenie zwolnień przedmiotowych,
 • Przywrócenie preferencyjnego rozliczania dla osób samotnie wychowujących dzieci, a tym samym preferencyjnych zaliczek na pdof pobieranych przez płatnika,
 • Zmiany dotyczące składania oświadczeń przez podatników płatnikom podatku dochodowego,
 • Uchylenie przepisów dotyczacych przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.,
 • Zasady dotyczące ustalania dochodu pełnoletniego  uczącego się dziecka warunkującego możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+ oraz  z  ulgi na dzieci.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, praktyk, wieloletni pracownik aparatu skarbowego.
Cena za udział w szkoleniu: 490,00 PLN - od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 14 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów i data urodzenia (opcjonalnie)

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »