Szkolenie trzydniowe w Zakopanem: Zmiany w prawie pracy w 2023 r. oraz komunikacja interpersonalna w Powiatowych Urzędach Pracy

Data: 8.02.2023   Godzina:
Miejsce: Zakopane, ul. Droga Do Białego 3 – Hotel Belvedere

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. oraz komunikacja interpersonalna w Powiatowych Urzędach Pracy


Termin szkolenia: 8-10.02.2023 r. 


 

Program szkolenia:

 1. Praca zdalna – omówienie zmian do Kodeksu Pracy:
  • dwie formy powierzenia wykonywania pracy zdalnej (polecenie, uzgodnienie),
  • zgoda pracownika i jej cofnięcie,
  • porozumienie dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej,
  • regulamin pracy zdalnej,
  • pokrycie przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej, wypłata ekwiwalentu (komu przysługuje?),
  • sposób przeprowadzania kontroli pracy zdalnej przez pracodawcę,
  • okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej – na jakich zasadach się odbywa, limit dni w roku kalendarzowym,
  • praca zdalna dla opiekunów dzieci do lat 4 (docelowo 8).
 1. Badanie trzeźwości – omówienie zmian do Kodeksu Pracy:
  • badanie trzeźwości – sposób przeprowadzania badania, organy uprawnione do badania, odmowa pracownika na poddanie się badaniu – sposób postępowania przez pracodawcę,
  • informacja z przeprowadzonego badania – co powinna zawierać,
  • przechowywanie informacji z przeprowadzonego badania – gdzie i w jakim okresie ją przechowujemy,
  • nowe dokumenty w aktach osobowych – formalna strona kontroli trzeźwości.
 1. Planowane zmiany w prawie pracy implementacja postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 oraz 1158 do Kodeksu Pracy polegająca m.in. na:  
  • rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia – co powinna zawierać informacja z art. 29 po nowelizacji – czas na dostosowanie obecnych informacji, kary za naruszenie przepisów w tym zakresie,
  • zmiany dotyczące umów na okres próbny,
  • zmiana dotycząca umów o pracę na czas określony,
  • wprowadzeniu przepisów obligujących do dodatkowych szkoleń,
  • obowiązek informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu,
  • indywidualne urlopy rodzicielskie,
  • urlop opiekuńczy,
  • wydłużenie okresu korzystania z uprawnień rodzicielskich (np. opieka nad zdrowym dzieckiem),
  • zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej,
  • elastyczna organizacja pracy dla niektórych pracowników (czas pracy),
  • zmiany w uprawnieniach rodzicielskich (np. opieka).
 1. Planowane zmiany dot. projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (druk nr UC 101), który wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

II „Komunikacja interpersonalna oraz rozwiązywanie konfliktów w codziennej pracy PUP”

Zajęcia poprowadzi: Tomasz Rachwalski – coach, certyfikowany trener komunikacji, praktyk. Prowadzi treningi rozwojowe, zajmuje się badaniami nad komunikacją międzyludzką. Jako trener uczy skutecznej
i asertywnej komunikacji oraz walki ze stresem w oparciu o ludzkie zdolności, pomaga ludziom adaptować się do nowych zadań. Szkolenia prowadzi w formie warsztatowej – obok zagadnień merytorycznych jego narzędziem jest ruch.

Program szkolenia:

 1. „Nie chce mi się o tym gadać”, czyli po co się komunikujemy i dlaczego jest to czasem trudne:
  • komunikacja jest jak taniec – istota informacji zwrotnej i jej przepływu,
  • bariery komunikacyjne – rodzaje i sposoby ich pokonywania.
 1. Sytuacje trudne w pracy i sposoby ich rozwiązywania:
  • empatycznym podejście do człowieka i jego potrzeb,
  • definicja i rodzaje trudnych sytuacji w pracy,
  • sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach poprzez techniki oddechowe oraz ruch,
  • asertywność jest jak taniec – jak nauczyć się tej kompetencji.
 1. „Ja tu nie pomogę”, czyli przeszkody w komunikacji wewnętrznej w zakładzie pracy:
  • techniki dialogu w sytuacjach konfliktowych ze współpracownikami,
  • emocje, uczucia i fakty – zasady prowadzenia spornych dyskusji z przełożonym.
 1. „Jak na Ciebie patrzę, to…” – czyli o błędnym wnioskowaniu ze stereotypów:
  • dlaczego nasz mózg czasem płata figle,
  • rodzaje i sposoby jak unikać błędów poznawczych,
  • czym są i po co nam heurystyki.
 1. Trudny pracownik czy trudna sprawa:
  • typologia pracowników, obszary konfliktów, strategie działania,
  • warunki rzetelnej dyskusji, podstawy negocjacji w rozmowie,
  • chwyty erystyczne stosowane w komunikacji.
 1. Inteligencja emocjonalna – niezbędna współczesna kompetencja:
  • podział emocji i ich rola w komunikacji,
  • akceptacja, empatia, asertywność,
  • kompetencje społeczne potrzebne w relacji z pracownikiem.
 1. Sytuacje konfliktowe w kontakcie z pracownikiem:
  • źródła sytuacji konfliktowych,
  • rodzaje technik dialogu i ich doskonalenie,
  • komunikat JA oraz zasada WIN-WIN i ich znaczenie w komunikacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Cena za udział w szkoleniu: 2190,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 2-osobowym z 8/9.02.2023 r. i z 9/10.02.2023 r.

W cenę wliczono autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenia MEN, przerwy kawowe, wyżywienie.

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »