Szkolenie trzydniowe w Sopocie: Psychologiczne aspekty pracy doradcy klienta i pośrednika pracy – motywowanie osób bezrobotnych do podjęcia aktywności zawodowej oraz praca z trudnym klientem i rozwiązywanie konfliktów

Data: 15.04.2024   Godzina:
Miejsce: Sopot, ul. J.J. Haffnera 59 – Hotel Haffner

Psychologiczne aspekty pracy doradcy klienta i pośrednika pracy – motywowanie osób bezrobotnych do podjęcia aktywności zawodowej oraz praca z trudnym klientem i rozwiązywanie konfliktów


SZKOLENIE W TERMINIE 15-17 KWIETNIA 2024 R.


Program szkolenia:

 1. Efektywne techniki dialogu:
  • aktywne słuchanie, metafraza, parafraza,
  • zadawanie pytań i ich rodzaje oraz rola informacji zwrotnej,
  • przydatne i zakazane zwroty w komunikacji.
 2. Komunikacja niewerbalna a mowa ciała:
  • świadome wywieranie wpływu na rozmówcę,
  • parajęzyk jako dystraktor oraz „praca oczu” jako przymiot dyskusji,
  • funkcje zachowań niewerbalnych.
 3. Inteligencja emocjonalna – psychologia w komunikacji:
  • podział emocji i ich rola w wymianie informacji,
  • akceptacja, empatia, asertywność,
  • kompetencje społeczne wymagane w relacjach międzyludzkich.
 4. Motywacja – teorie, podział, źródła pochodzenia oraz jej znaczenie w ujęciu psychologicznym:
  • istota motywacji i automotywacji w poszukiwaniu pracy,
  • oczekiwania osoby bez pracy w oparciu o model Vrooma,
  • rola środowiska społecznego – teoria wzmocnienia Skinnera.
 5. Rola i misja pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego:
  • kompetencje społeczne oraz współpraca obu stanowisk,
  • indywidualny plan działania (IPD) – oczekiwania a możliwości,
  • monitoring procesu i współpraca z osobą bezrobotną.
 6. Potrzeby osoby bezrobotnej i umiejętność ich rozpoznania:
  • „nie chce mi się pracować” – hierarchia potrzeb Maslowa,
  • „potrzebuje pieniędzy” – różnice między potrzebą pierwotną a wtórną, jawną a ukrytą,
  • analiza potrzeb osoby bez pracy.
 7. Trudny klient czy trudna sprawa:
  • typologia klientów, obszary konfliktów, strategie działania;
  • warunki rzetelnej dyskusji, podstawy negocjacji w rozmowie;
  • chwyty erystyczne stosowane w komunikacji.
 8. Inteligentna emocjonalna – niezbędna współczesna kompetencja:
  • podział emocji i ich rola w komunikacji;
  • akceptacja, empatia, asertywność;
  • kompetencje społeczne potrzebne w relacji z klientem.
 9. Sytuacje konfliktowe w kontakcie z klientem:
  • źródła sytuacji konfliktowych;
  • rodzaje technik dialogu i ich doskonalenie;
  • komunikat JA oraz zasada WIN-WIN i ich znaczenie w komunikacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia – wzór MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Tomasz Rachwalski – coach, certyfikowany trener komunikacji, praktyk. Prowadzi treningi rozwojowe, zajmuje się badaniami nad komunikacją międzyludzką. Jako trener uczy skutecznej i asertywnej komunikacji oraz walki ze stresem w oparciu o ludzkie zdolności, pomaga ludziom adaptować się do nowych zadań. Szkolenia prowadzi w formie warsztatowej – obok zagadnień merytorycznych jego narzędziem jest ruch. Posiada doświadczenie w szkoleniach dla powiatowych urzędów pracy oraz powiatowych rad zatrudnienia.
Cena za udział w szkoleniu: 2390,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 2–osobowym lub 2590,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 1–osobowym z 15/16.04.2024 r. i z 16/17.04.2024 r. W cenę szkolenia wliczono autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie.

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »