Szkolenie trzydniowe w Sopocie: Ewidencja należności Funduszu Pracy w księgach rachunkowych powiatowego urzędu pracy, zasad tworzenia odpisów aktualizujących należności oraz windykacja nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy z uwzględnieniem zmian przepisów od 25 marca 2024 r.

Data: 15.04.2024   Godzina:
Miejsce: Sopot, ul. J.J. Haffnera 59 – Hotel Haffner

Ewidencja należności Funduszu Pracy w księgach rachunkowych powiatowego urzędu pracy, zasad tworzenia odpisów aktualizujących należności oraz windykacja nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy z uwzględnieniem zmian przepisów od 25 marca 2024 r.


SZKOLENIE W TERMINIE 15-17 KWIETNIA 2024 R.


Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne dochodzenia należności Funduszu Pracy.
 2. Zmiany w ustawie o postepowaniu egzekucyjnym w administracji od 25 marca 2024 r.
 3. Niezbędne zapisy w zasadach (polityce) rachunkowości dotyczące należności Funduszu Pracy.
 4. Konta księgowe przeznaczone do ewidencji należności Funduszu Pracy oraz zasady ewidencji w księgach rachunkowych przypisu i spłaty należności.
 5. Zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności.
 6. Ewidencja należności w ramach projektów niekonkurencyjnych.
 7. Zasady naliczania odsetek od należności Funduszu Pracy w oparciu o:
  • ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • kodeks cywilny,
  • szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…).
 8. Pojęcie nienależnie pobranych świadczeń w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 9. Dochodzenie należności Funduszu Pracy na drodze egzekucji administracyjnej:
  • prawa i obowiązki wierzyciela,
  • zastosowanie środków egzekucyjnych,
  • przebieg egzekucji.
 10. Dochodzenie należności Funduszu Pracy w ramach postępowania sądowo – egzekucyjnego.
 11. Tytuł wykonawczy i jego rodzaje w świetle przepisów prawa.
 12. Ogólne zasady przedawnienia roszczeń.
 13. Zasady odraczania terminu płatności, rozkładania na raty oraz możliwości umarzania należności Funduszu Pracy.
 14. Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektów niekonkurencyjnych.
 15. Dochodzenie zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Pracy przez przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…).
 16. Pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia – wzór MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: długoletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, praktyk w zakresie rachunkowości, finansów publicznych oraz obsługi finansowej Funduszu Pracy, wykładowca cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników szkoleń dla Powiatowych Urzędów Pracy.
Cena za udział w szkoleniu: 2390,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 2–osobowym lub 2590,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 1–osobowym z 15/16.04.2024 r. i z 16/17.04.2024 r. W cenę szkolenia wliczono autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie.

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »