Szkolenie trzydniowe w Arłamowie: Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków z uwzględnieniem w podstawie różnych składników wynagrodzenia – stan prawny na wrzesień 2024 r.

Data: 9.09.2024   Godzina:
Miejsce: Hotel Arłamów - Arłamów 1

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków z uwzględnieniem w podstawie różnych składników wynagrodzenia – stan prawny na wrzesień 2024 r.


SZKOLENIE W TERMINIE: 9-11.09.2024 r.


Celem szkolenia jest: jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w sytuacjach trudnych i wątpliwych. Przepisy dotyczące rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie. Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają wiedzę z rozliczania wynagrodzeń chcących ją pogłębić, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

 

Program szkolenia:

 

Zmiana stanowisk ZUS a przeliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych na wniosek pracownika, zwolnienie tytułem „działania siły wyższej”, zakończone umowy cywilne zawarte z własnym pracownikiem

 1. Zawarcie z własnym pracownikiem umowy zlecenia/dzieło:
  • wniosek pracownika o przeliczenie podstawy z zakończonych umów,
  • wypłata wyrównania w dokumentach rozliczeniowych,
  • przedawnie roszczeń o wypłatę wyrównania.
 2. Zwolnienie tytułem działania siły wyższej:
  • wniosek pracownika o przeliczenie podstawy z zakończonych umów,
  • wypłata wyrównania w dokumentach rozliczeniowych,
  • przedawnie roszczeń o wypłatę wyrównania.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w okresach niewykonywania pracy i innych przypadkach

 1. Obowiązek przeliczenia podstawy gdy zmiana wynagrodzenia następuje w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego i innych płatnych nieobecności w pracy.
 2. Zmiana wynagrodzenia w okresie korzystania ze zwolnienia tytułem „działania siły wyższej” a ustalenie wysokości 50% wynagrodzenia.
 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie miesiąca w systemie równoważnym i praca w godzinach nadliczbowych.
 4. Zmiana wynagrodzenia w okresie korzystania z urlop opiekuńczego, bezpłatnego lub wychowawczego.
 5. Praca w nadgodzinach w okresie zmienionej stawki wynagrodzenia.

Pomniejszenie wynagrodzenia za okresy niepłatnych nieobecności

 1. Okres wyczekiwania – kod literowy „C” na e-ZLA.
 2. Obniżenie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy przypadający w okresie zmiany wynagrodzenia za pracę.
 3. Korzystanie z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po okresie pobierania świadczeń chorobowych.

Urlop wypoczynkowy, wybrane zagadnienia

 1. Składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy wliczane do podstawy:
  • uznaniowe, regulaminowe nie pomniejszane za czas urlopu.
 2. Zmiana w składnikach wynagrodzenia i ich wysokości.
 3. Zmiana wymiaru etatu przed i w trakcie korzystania z urlopu a obowiązek przeliczenia podstawy.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – wybrane zagadnienia

 1. Ustanie stosunku pracy w miesiącu zatrudnienia a dopełnianie podstawy:
  • zatrudnienie w równoważnym systemie czasu pracy.
 2. Zasady dopełniania podstawy przy składnikach stałych i zmiennych za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.
 3. Dopełnianie podstawy do ekwiwalentu a praca w dniach wolnych.
 4. Wprowadzenie nowego składnika za okresy dłuższe niż 1 miesiąc i ustanie stosunku pracy w trakcie tego okresu.
 5. Zmiana wymiaru etatu i wynagrodzenia w okresie przyjmowanym do podstawy.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek E-R wraz z przekroczeniem limitów ulg w podatku dochodowym

 1. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek E-R a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK).
 2. Przekroczenie ulgi 85 528 zł a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK).
 3. rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu progu 85 528 zł a wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.
 4. Podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Przemysław Jeżek – wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowym, pracował w działach personalnych dużych instytucji. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 2590,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 2-osobowym lub 2890,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 1-osobowym z 9/10.09.2024 r. i 10/11.09.2024 r.

Cena wraz z przejazdem na trasie Kraków-Arłamów-Kraków: 2790,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 2-osobowym lub 3090,00 PLN od osoby z dwoma noclegami w pokoju 1-osobowym z 9/10.09.2024 r. i 10/11.09.2024

W cenę wliczono autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenia MEN, przerwy kawowe, wyżywienie

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email na który zostanie przesłany link na szkolenie

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »