Szkolenie online: Zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy i świadczenie rehabilitacyjne z uwzględnieniem przyjmowania do podstawy wynagrodzenia za siłę wyższą. Zmiany interpretacji przepisów – stan prawny kwiecień 2024 r.

Data: 19.04.2024   Godzina: 9:00 -14:00
Miejsce: online

Zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy i świadczenie rehabilitacyjne z uwzględnieniem przyjmowania do podstawy wynagrodzenia za siłę wyższą. Zmiany interpretacji przepisów – stan prawny kwiecień 2024 r.


Program szkolenia:

 1. Nowe wytyczne w sprawie przyjmowania do podstawy zasiłku wynagrodzenia za siłę wyższą.
 2. Aktualne interpretacje:
  • umowa zlecenie z własnym pracodawcą a podstawa wymiaru zasiłków,
  • wpływ minimalnego wynagrodzenia na podstawę wymiaru zasiłków od 1 stycznia 2024 r.,
  • urlop dla poratowania zdrowia a okres zasiłkowy,
  • „siła wyższa” a podstawa wymiaru zasiłków,
  • „dodatkowy urlop opiekuńczy” a prawo i podstawa wymiaru zasiłków.
 3. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego:
  • wypadek przy pracy
  • choroba zawodowa
 4. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego:
  • 92 KP a prawo do zasiłku,
  • prawo do zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego,
  • zasady ustalania okresu zasiłkowego 182 dni / 270 dni,
  • kiedy nowy okres zasiłkowy,
  • urlop wychowawczy, bezpłatny a prawo do zasiłku chorobowego,
  • okres wyczekiwania a prawo do wypłaty od pierwszego dnia niezdolności,
  • brak prawa do zasiłku chorobowego,
  • zasady wystawiania e-ZLA , kody na e-ZLA a prawo do wypłaty zasiłku chorobowego.
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków:
  • z jakich miesięcy należy ustalać podstawę wymiaru zasiłków,
  • podstawa wymiaru zasiłków a zmiana etatu,
  • zmiana etatu w trakcie pobieranego zasiłku,
  • kiedy ustalamy nową podstawę wymiaru zasiłków,
  • uwzględnianie w podstawie zasiłków dodatkowych składników wynagrodzenia : miesięczne , kwartalne , roczne , za inne okresy, utracone, przyznane do określonego terminu,
  • podstawa wymiaru zasiłków a minimalne wynagrodzenie.
 6. Zasiłek macierzyński:
  • urlop macierzyński
  • urlop rodzicielski
  • urlop ojcowski
  • zasady nabywania uprawnień do w/w świadczeń
  • niezbędne dokumenty
 7. Zasiłek opiekuńczy:
  • opieka nad zdrowym dzieckiem
  • opieka nad chorym dzieckiem
  • opieka nad innym członkiem rodziny
  • zasady nabywania prawa do zasiłku opiekuńczego
 8. Świadczenie rehabilitacyjne:
  • kiedy i komu przysługuje
  • niezbędne dokumenty.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pani Anna Grzegolec – wysokiej klasy specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z wieloletnią praktyką zawodową, znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia (zgodne ze wzorem MEN)

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »