Szkolenie online: Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.

Data: 29.08.2022   Godzina: 9:00
Miejsce: online

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.


Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych po zmianach w przepisach prawa. Z dniem 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostają kolejne zmiany dotyczące zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osiąganych przychodów. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.


Program szkolenia:

I. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych.

 1. Informacje dla organów egzekucyjnych: Komornik, ZUS, Urząd Skarbowy.
 2. Zbieg egzekucji komorniczej, sądowej i administracyjnej.
 3. Obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika.
 4. Kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego.

II. Praktycznie na przykładach jak w 2022 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych po zmianach od 1 lipca 2022 r.

 1. Wynagrodzenie za pracę:
  • kwalifikacja świadczeń do wynagrodzenia,
  • potrącenia za zgodą i „bez zgody pracownika”,
  • kolejność dokonywania potrąceń i wysokość dokonywanych potrąceń w tym z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, nagród, premii w tym za okresy dłuższe niż 1 miesiąc,
  • kiedy należy pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń,
  • świadczenia w „naturze” obok wynagrodzenia za pracę,
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu,
  • potrącenie z wynagrodzenia chorobowego,
  • potrącenia dobrowolne, kary pieniężne,
  • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę.
 2. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego:
  • nowa wysokość kwot wolnych od 1 marca 2022 r.,
  • jak ustalić wysokość potrąceń wraz z kwotami wolnymi od potrąceń,
  • zasady obniżania kwot wolnych,
  • potrącenie gdy w danym miesiącu wypłacono: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłek.
 3. Wierzytelność z umów cywilnoprawnych:
  • zastosowanie kwoty wolnej od 1 stycznia 2022 r.,
  • jak ustalić faktyczną kwotę potrąceń,
  • granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2022 r.,
  • stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dot. kwot wolnych,
  • pomniejszenie kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pan Przemysław Jeżek – wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowym, pracował w działach personalnych dużych instytucji. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 420,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »