Szkolenie online: Zarządzanie dokumentacją placówek oświatowych

Data: 2.10.2023   Godzina: 9:00
Miejsce: online

Zarządzanie dokumentacją placówek oświatowych


W trakcie szkolenia przeanalizowany zostanie kompleksowo proces prowadzenia dokumentacji i jej archiwizacji w placówce oświatowej. Szkolenie przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące z zakresu zarządzania dokumentacją.

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół, sekretarzy lub osób prowadzących akta szkolne.

Program szkolenia:

 1. Z czego wynika obowiązek dbałości o akta firmy? Regulacje prawodawstwa krajowego i unijnego, w tym Ustawa archiwalna i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 2. Kto odpowiada, przechowuje i archiwizuje dokumentację placówek oświatowych prowadzoną przez centra usług wspólnych?
 3. Likwidacja jednostki i obowiązki jednostki w odniesieniu do dokumentacji.
 4. Czy każda placówka oświatowa musi posiadać archiwum zakładowe? Różnice i podobieństwa między archiwum a składnica akt.
 5. Jak zorganizować archiwum szkolne i kto ma je prowadzić? Pojęcie: „outsourcing archiwalny”.
 6. Dualizm w prowadzeniu: akt nauczania i wychowania, a dokumentacji organizacyjnej, administracyjnej i finansowej w placówce oświatowej.
 7. Zmiana zasad postępowania z dokumentacją pracowniczą (nowelizacja okresów przechowywania i archiwizacja teczek osobowych).
 8. Jak przygotować dokumentację szkolną do kontroli? Nadzór nad dokumentacją i prawo do jej kontroli jednostek nadrzędnych i nadzorujących oraz archiwów państwowych.
 9. Nie tylko w sekretariacie powstaje dokumentacja! Obieg akt w szkole. Identyfikacja zagrożeń i punktów kluczowych w trakcie prowadzenia spraw.
 10. Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalanie okresów przechowywania segregatorów z aktami (praktyczne i formalne kryteria oceny), w oparciu o wytyczne archiwów państwowych z 2023 r. I wskazówki metodyczne np. dla projektów UE, czy akt osobowych.
 11. Na czym polega odpowiedzialność stanowisk pracy za tworzoną dokumentację? Przechowywanie i udostępnianie akt przez komórki i stanowiska pracy.
 12. Kiedy zamknąć sprawę i segregator, czyli przygotowanie dokumentacji do archiwum? Weryfikacja kategorii archiwalnej w oparciu o wykazy akt.
 13. Na czym polega porządkowanie akt? Etapy i charakterystyka prac archiwizacyjnych. Standardy ewidencjonowania, porządkowania i technicznego zabezpieczania akt.
 14. Jak przeprowadzić niszczenie akt? Realizacja złożonej procedury brakowania.
 15. Jak przygotować dokumentację szkoły do ekspertyzy archiwum państwowego? Co to jest ekspertyza archiwalna i kogo dotyczy?
 16. Procedura przygotowania akt kategorii A do archiwum państwowego, zgodnie ze Standardami porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych.
 17. Udostępnianie akt szkolnych zgodnie z RODO.
 18. Formularze niezbędne przy prowadzeniu i archiwizacji dokumentacji szkolnej.
 19. Podsumowanie (pytania, dyskusja).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, EMBA, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »