Szkolenie online: Zadania dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2024/2025 z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym od 1 września 2024 r.

Data: 19.08.2024   Godzina: 10:00 -14:00
Miejsce: online

Zadania dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2024/2025 z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym od 1 września 2024 r.


Cel szkolenia: Podczas szkolenie uczestnicy zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami dotyczącymi  zmian w dokumentach pracy szkoły oraz z nowościami, które wprowadzają zmieniające się przepisy prawa. Szkolenie pomoże w sposób sprawny, zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego, przeprowadzić zebrania rad pedagogicznych, przygotować w oparciu o podane propozycje dokumenty niezbędne w pracy szkoły a także wprowadzić nowatorskie rozwiązania w planowaniu oraz wielu obszarach funkcjonowania placówki.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w prawie od września 2024 roku:
  • zmiany przepisów prawa wynikające ze zmiany Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych.
 2. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2024//2025 r.:
  • zasady nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2024/2025,
  • plany nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2024/25 – kompletne wzory dokumentów dla przedszkoli i szkół,
  • techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – sprawozdania, protokoły kontroli, arkusze obserwacji zajęć itp.
 3. Nowelizacja statutów:
  • podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły,
  • zmiany do Statutu i dokumentacji placówki po zmianach przepisów od 1 września 2024 r.,
  • podstawy techniki prawodawczej.
 4. Kierunki polityki oświatowej państwa:
  • omówienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa,
  • uwzględnienie kierunków polityki oświatowej państwa w dokumentacji szkolnej.
 5. Podsumowanie, wzory dokumentów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.

Zajęcia poprowadzi: Roman Lorens – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.
Cena za udział w szkoleniu: 350,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email na który zostanie przesłany link na szkolenie

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »