Szkolenie online: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych według nowej ustawy w Powiatowym Urzędzie Pracy

Data: 12.03.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych
według nowej ustawy w Powiatowym Urzędzie Pracy


Zajęcia poprowadzi:
 1. Zestawienie przepisów i wymagań systemu zamówień publicznych obowiązujących w Powiatowych Urzędach Pracy od 1.01.2021 r. – ustawa pzp oraz akty wykonawcze.
 2. Planowanie zamówień i plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r. – różnice i elementy wspólne.
 3. Opis przedmiotu zamówienia – rodzaj zamówienia. Charakterystyka zamówień udzielanych w Urzędach Pracy.
 4. Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł – punkty, na które trzeba zwrócić uwagę w nowym stanie prawnym. Schemat postępowania na przykładowym regulaminie wewnętrznym Powiatowego Urzędu Pracy.
 5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub powyżej 130 000 zł.
 6. Wymagania dotyczące SWZ – na przykładzie usług społecznych lub dostawy.
 7. Wybór trybu – tryb podstawowy oparty na art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Schemat postępowania i kolejne czynności
  i zestawienie obowiązków na etapie:

  1. przygotowania do postępowania,
  2. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. realizacji umowy, zmiany do umowy.
  4. Badanie i ocena ofert w oparciu o wymagania wskazane w SWZ. Czynności w postępowaniu.
  5. Zawarcie umowy z wykonawcą – realizacja. Raport po zakończeniu realizacji umowy.
  6. Ogłoszenie o wykonaniu umowy w BZP.
  7. Panel dyskusyjny.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9:00-14:00, wykład online


Zajęcia poprowadzi: jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień.
Cena za udział w szkoleniu: 350,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »