Szkolenie online: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych małej wartości w 2023 r.

Data: 20.02.2023   Godzina: 9:00
Miejsce: online

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych
małej wartości w 2023 r.


Program szkolenia:

 1. Przegląd wyłączeń ustawowego reżimu Pzp.
 2. Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w 2023 r.
 3. Status drobnych zamówień publicznych do 130 tys. zł.
 4. Regulaminy wewnętrzne.
 5. Plany postępowań na 2023 r.
 6. Sprawozdawczość za 2022 r.
 7. Platforma cyfrowa e-zamówienia, wymagania elektroniczne.
 8. Zasady opisu przedmiotu zamówienia i szacowania jego wartości.
 9. Nowe rozporządzenia dotyczące zamówień budowlanych.
 10. Konstruowanie uproszczonej specyfikacji warunków zamówienia.
 11. Warunki stawiane wykonawcom i ich dokumentowanie.
 12. Pozacenowe kryteria oceny ofert.
 13. Projektowanie postanowień umowy finalnej.
 14. Przegląd procedur udzielania zamówień, problem tzw. trybu podstawowego.
 15. Ocena ofert przetargowych, wybór oferty najkorzystniejszej, zawarcie umowy finalnej.
 16. Zasady wykonywania zamówień, nadzór wykonawczy, obowiązek dochodzenia roszczeń.
 17. Ograniczone możliwości zmian w umowach.
 18. Odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia.
 19. Pozostałe zagadnienia, wyjaśnianie wątpliwości.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca, wysokiej klasy specjalista z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji oraz opinii prawnych, ekspert komisji sejmowej, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »