Szkolenie online: Status zamówień małej wartości w świetle nowego prawa zamówień publicznych obowiązującego od 1.01.2021 r.

Data: 28.01.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Status zamówień małej wartości w świetle nowego prawa zamówień publicznych obowiązującego od 1.01.2021 r.


Program szkolenia:

 1. Zmieniona systematyka ustawy, kierunki zmian normatywnych, nowe akty wykonawcze.
 2. Przegląd wyłączeń, znaczenie praktyczne zamówień bagatelnych (do 130 tys. zł).
 3. Planowanie i szacowanie zamówień na 2021 r.
 4. Status zamówień drobnych niepodlegających reżimowi ustawowemu (regulaminowych).
 5. Pełna elektronizacja procedur, forma elektroniczna a formy pokrewne, składanie ofert przetargowych i dokumentów towarzyszących, problem e-fakturowania.
 6. Składanie sprawozdań urzędowych za 2020 r.
 7. Problem zmian w regulaminach udzielania i wykonywania zamówień publicznych.
 8. Zasady opisu przedmiotu zamówienia, czynności przygotowawcze.
 9. Przegląd procedur, wybór procedury, tzw. tryb podstawowy.
 10. Konstruowanie warunków zamówienia w nowym ujęciu.
 11. Zaprojektowanie umowy finalnej – racjonalizacja postanowień, zwalczanie klauzul abuzywnych.
 12. Ramowy przebieg przetargu elektronicznego.
 13. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki.
 14. Obowiązek zawarcia umowy finalnej, konsekwencje jego naruszenia.
 15. Poszerzony katalog obligatoryjnych klauzul umownych.
 16. Kształtowanie kar umownych i niektórych innych niezbędnych postanowień umowy.
 17. Podwykonawstwo a konsorcjum.
 18. Zasady realizacji zamówień zwłaszcza budowlanych, nadzór zamawiającego nad realizacją zamówienia.
 19. Odbiór przedmiotu zamówienia i rozliczenie transakcji.
 20. Odpowiedzialność majątkowa stron, obowiązek dochodzenia roszczeń.
 21. Pozostałe kwestie – dyskusja i wyjaśnianie wątpliwości.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9:00-14.00, wykład online


Zajęcia poprowadzi: dr hab. Ryszard Szostak – doświadczony i ceniony wykładowca, wysokiej klasy specjalista z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji oraz opinii prawnych, ekspert komisji sejmowej, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata przelewem na konto po szkoleniu do 14 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »