Szkolenie online: Sprawy kadrowe w szkołach w roku szkolnym 2020/2021

Data: 10.12.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Sprawy kadrowe w szkołach w roku szkolnym 2020/2021


Program szkolenia:

  1. Zastępstwa, nauczanie indywidualne a konieczność zatrudnienia nowych nauczycieli lub zmian w istniejących umowach dotychczasowych pracowników w związku ze zwiększeniem ich obowiązków.
  2. Ocena wymagań kwalifikacyjnych nowych pracowników, ustalenie wynagrodzenia w oparciu
    o poziom wykształcenia i stopień awansu zawodowego.
  3. Decyzje kadrowe: wysługa lat – wyliczenie stażu do wynagrodzenia, informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych lub o zmienionej liczbie godzin, informacje o uśrednianiu godzin, informacja o nowym łączonym pensum.
  4. Problemy związane z kwarantanną lub izolacją a możliwość prowadzenia zdalnego nauczania.
  5. Kwestie związane z rozwiązaniem stosunku pracy w trakcie roku szkolnego (świadectwo pracy, ewentualny ekwiwalent za urlop).
  6. Rozwiązywanie aktualnych problemów uczestników szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia.


Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład online


 

Szkolenie poprowadzi: doświadczony, znany i ceniony wykładowca, praktyk, wysokiej klasy specjalista w zakresie spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Cena za udział w szkoleniu: 290,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 17 1240 1444 1111 0010 3778 4060

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 17 1240 1444 1111 0010 3778 4060
Pobierz formularz »