Szkolenie online: Rozliczenia podatku VAT w gminach oraz JST po zmianach od 1 lipca i 1 października 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych wyjaśnień Ministra Finansów

Data: 20.08.2020   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Rozliczenia podatku VAT w gminach oraz JST po zmianach od 1 lipca i 1 października 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych wyjaśnień Ministra Finansów


Program szkolenia:

 1. Kwalifikowanie opłat pobieranych przez jednostki oświatowe od czerwca 2020 r.:
 • obiady szkolne dla uczniów, nauczycieli oraz dla pracowników administracji;
 • bursy, internaty i wyżywienie;
 • duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, spółdzielnie uczniowskie;
 • przedszkola – opłaty za opiekę po godz. 13:00;
 • MOPS, DPS, żłobki, warsztaty terapii zajęciowej;
 • pre-wskaźnik proporcji i struktura obrotu – po zmianach;
 • korygowanie VAT-u za poprzednie miesiące 2020 r. i za lata ubiegłe.
 1. JPK_VAT i ewidencje i inne zmiany – od 1.07.2020 r. i od 1.10.2020 r.:
 • ewidencje dla celów VAT – nowe, poszerzone wymogi;
 • korekty błędów w przekazanej ewidencji do Urzędu Skarbowego, kara za każdy błąd;
 • JPK_VAT – przesyłanie łącznie z deklaracją VAT-7;
 • kasy rejestrujące – zwolnienia z ewidencjonowania;
 • odroczenia stosowania kas on-line;
 • nowa „Matryca stawek VAT” – art. spożywcze.
 1. Schematy podatkowe w jednostkach oświatowych, gminach, powiatach:
 • schematy podatkowe;
 • obowiązek przekazywania schematów do US;
 • zakres stosowania schematów w JST;
 • schematy podatkowe z zakresu VAT;
 • wybrane pre-wskaźniki a „korzyść podatkowa” dla JST.
 1. Bieżące rozliczenia podatku VAT w JST:
 • MPP – mechanizm podzielonej płatności za faktury zakupu;
 • biała księga podatników VAT, zapłata na rachunku bankowe z „Wykazu”;
 • faktury zakupu do paragonów kasowych, faktury uproszczone do 450 zł;
 • odpowiedzialność solidarna za VAT sprzedawcy;
 • sankcje w VAT za naruszenie zasad MPP i faktur do paragonów;
 • obniżki VAT należnego o podatek wykazany w fakturach zakupu;
 • obniżka proporcjonalna – struktura obrotu i pre-wskaźnik proporcji;
 • zakazy obniżek podatku VAT;
 • faktury, korekty, noty korygujące, duplikaty, anulowanie;
 • faktury nierzetelne a faktury wadliwe;
 • korygowanie VAT „na minus” z tytułu sprzedaży nie zapłaconej;
 • korygowanie rozliczeń VAT-u podatnika – dłużnika;
 • korekty obniżki – rabaty, błędne faktury, zmiana przeznaczenia środków trwałych.
 1. Najnowsze wyroki NSA oraz interpretacje Ministra Finansów dotyczące VAT w JST.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9.00-14.00, wykład online


Cel szkolenia

Uczestnicy
szkolenia

Efekty szkolenia

Przedstawienie i omówienie wprowadzonych i planowanych zmian w podatku VAT od czerwca 2020 r., lipca 2020 r. oraz października 2020 r. wraz z omówieniem najnowszych wyroków NSA oraz interpretacji Ministra Finansów dotyczących VAT w JST. Pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych (także instytucjach oświatowych), szczególnie zainteresowani podatkiem VAT. Uczestnicy będą znali najnowsze zmiany w podatku VAT, szczególnie dot. kwalifikowania opłat pobieranych przez jednostki oświatowe, JPK_VAT, ewidencji, schematów podatkowych oraz podzielonej płatności.
Zajęcie poprowadzi: Tadeusz Moczuło – doświadczony i ceniony wykładowca, ekspert z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego, wieloletni pracownik Izby Skarbowej oraz UKS (były naczelnik wydziału kontroli podatkowej).
Cena za udział w szkoleniu: 290,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »