Szkolenie online: Rozliczanie podróży służbowych w 2022 r. Samochód w jazdach lokalnych i prywatnych

Data: 22.08.2022   Godzina: 9:00
Miejsce: online

Rozliczanie podróży służbowych w 2022 r. Samochód w jazdach lokalnych i prywatnych.


Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania świadczeń pracowniczych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych oraz użytkujących samochody prywatne i służbowe. Każdy z uczestników zapoznana się z aktualnym stanem prawnym i praktyką w zakresie rozliczania świadczeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących jak i również̇ doświadczonych praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę.


Program szkolenia:

I. Rozliczenia podatkowo – składkowe świadczeń tyt. podróży służbowych pracowników i zleceniobiorców – zmiany od 28 lipca 2022 r.

 1. Wspólne przepisy dla podróży krajowych i zagranicznych:
  • wysokość diet a przychód podatkowy i koszty uzyskania przychodu,
  • zwrot za wyżywienie a przychód podatkowy,
  • zmiana środka transportu w podróży a zwrot poniesionych kosztów,
  • podróż prywatnym samochodem pracownika,
  • prawo do podwyższenia i obniżenia wysokość tzw. kilometrówki,
  • zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP,
  • przejazd płatną autostradą lub za płatny parking.
 2. Podróż krajowa – dieta:
  • wysokość diety po zmianach od 28 lipca 2022 r.
  • sytuacje w których dieta nie przysługuje,
  • zapewnienie posiłków w podróży a obowiązek obniżenia diety,
  • czy obiad z kontrahentem ma wpływ na wysokość przysługującej diety,
  • czy zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia generuje u niego przychód,
  • rozpoczęcie podróży w dniu wolnym a prawo do diety.
 3. Podróż krajowa – koszt noclegu i dojazdu:
  • prawo do zwrotu kosztów za nocleg i dojazd a prawo do ryczałtu,
  • przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu.
 4. Podróż zagraniczna:
  • czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu,
  • odcinki krajowe w podróży służbowej – jak rozliczyć?
  • jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw.
 5. Podróż zagraniczna – dieta:
  • możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia,
  • czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety,
  • jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety.
 6. Podróż zagraniczna – koszty przejazdów, dojazdów i noclegu:
  • ryczałt gdy zapewniono dojazd z lotniska do hotelu,
  • koszty poniesione w związku z dojazdem środkami komunikacji miejscowej,
  • zwrotu za nocleg,
  • zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit generuje u pracownika przychód.

II. Rozliczanie zaliczek pieniężnych

 1. Kiedy wystąpi obowiązek wypłaty zaliczki pieniężnej.
 2. Zaliczka na podróż zagraniczną w walucie obcej.
 3. Rozliczanie i przeliczanie na PLN kosztów tyt. odbytej podróży służbowej.

III. Samochód służbowy do celów prywatnych w 2022 roku – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

 1. Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia dla pracownika i zleceniobiorcy.
 2. Pomniejszenie ryczałtu za dni nieobecności.
 3. Czy zakupione paliwo przez pracodawcę wchodzi do wysokości miesięcznego limitu.
 4. Ustalenie przychodu w przypadku wypłaty wynagrodzenia w następnym miesiącu.
 5. Rozliczenie podatkowo – składkowe.

IV. Samochód prywatny w jazdach lokalnych w 2022 roku

 1. Ryczałt a kilometrówka.
 2. Czy pracownik musi być właścicielem pojazdu aby mógł otrzymać ryczałt.
 3. Wysokość ryczałtu dla niepełnoetatowca.
 4. Pomniejszenie ryczałtu za nieobecności w pracy.
 5. Wymóg badań lekarskich.
 6. Rozliczenie podatkowo – składkowe.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

 

Zajęcia poprowadzi: Pan Przemysław Jeżek – wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowym, pracował w działach personalnych dużych instytucji. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »