Szkolenie online: RODO w kadrach, płacach i księgowości – stan prawny na sierpień 2021 roku

Data: 12.08.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

RODO w kadrach, płacach i księgowości w – stan prawny na sierpień 2021 roku


Program szkolenia:

 1. Aktualny stan prawny z zakresu RODO obowiązujący pracodawcę.
 2. Obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe:
  • rejestrowanie czynności przetwarzania,
  • ocena skutków przetwarzania danych,
  • obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prowadzenie rejestru incydentów,
  • obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.
 3. Obowiązki informacyjne administratora danych, jako jeden z aspektów zagrożonych sankcją administracyjną – kary grzywny.
 4. Próba znalezienia odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony danych osobowych w kadrach, płacach i księgowości:
  • rola inspektora ochrony danych osobowych w zakładzie pracy,
  • możliwość poszerzenia zbieranych przez pracodawcę danych osobowych kandydata do pracy (profilowanie, monitoring),
  • kserowanie dokumentów pracowników i kandydatów do pracy,
  • postępowanie z CV kandydatów do pracy (w trakcie naboru, jak również składanych poza naborem i konkursami),
  • sposoby i metody ewidencjonowania czasu pracy zgodne z RODO,
  • dane osobowe w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (granice zbierania danych osobowych),
  • praca zdalna i jak zminimalizować zagrożenia dla danych osobowych.
 5. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych w czasie epidemii a przed wprowadzeniem tego stanu:
  • czy w czasie epidemii nie potrzeba już zgody podmiotu danych na przetwarzanie danych osobowych w niektórych wypadkach (np. na informowanie o zakażeniu COVID – 19)?
  • czy został zniesiony obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wobec podmiotu danych?
  • czy prawa osób, których dane dotyczą zostały ograniczone w związku ze stanem epidemii?
  • czy w związku z utrudnieniami w pracy można udzielać szerszej informacji przez telefon, wysyłać dokumenty drogą mailową?
 6. Środki organizacyjne i techniczne ochrony danych osobowych:
  • czy w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej można odstąpić od niektórych środków ostrożności związanych z ochroną danych zawartych w dokumentach?
  • czy informacje wrażliwe – o stanie zdrowia pracowników mogą być mniej chronione z uwagi na stan epidemii?
  • jak postępować z danymi osób objętych kwarantanną w sytuacji konieczności ich przetwarzania przez urzędy i instytucje publiczne?
 7. Studium przypadku – rozwiązywanie praktycznych problemów wynikłych na tle stosowania regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście stanu epidemii i szczególnych rozwiązań prawnych z tym związanych, omawianie wątpliwości, przykłady praktyczne.
 8. Omówienie dorobku orzecznictwa.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


 

Zajęcia poprowadzi: Monika Tarnawa - Zajączkowska – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz procedury administracyjnej, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktyk.

Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »