Szkolenie online: Prawidłowe gospodarowanie środkami Funduszu Pracy w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydatki fakultatywne

Data: 5.03.2024   Godzina: 9:00 -14:00
Miejsce: online

Prawidłowe gospodarowanie środkami Funduszu Pracy
w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydatki fakultatywne


Program szkolenia:

 1. Środki publiczne jakimi dysponuje powiatowy urząd pracy.
 2. Fundusz Pracy – państwowy fundusz celowy.
 3. Zadania realizowane przez powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
  • programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób uprawnionych,
  • programy i projekt,
  • wydatki fakultatywne,
  • wydatki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  • wydatki obligatoryjne.
 4. Możliwość zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji zadań ze środków Funduszu Pracy.
 5. Prawidłowe zaangażowania środków Funduszu Pracy na realizowane zadania przez powiatowy urząd pracy:
  • przypisanie odpowiedzialności za prawidłowe zaangażowanie środków Funduszu Pracy,
  • rola przepływu informacji pomiędzy komórkami merytorycznymi PUP w wykazaniu prawidłowego zaangażowania.
 6. Zasady odpowiedzialności za gospodarowanie środkami Funduszu Pracy w świetle ustawy o finansach publicznych i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 7. Pytania i odpowiedzi

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: długoletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, praktyk w zakresie rachunkowości, finansów publicznych oraz obsługi finansowej Funduszu Pracy, wykładowca cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników szkoleń dla powiatowych urzędów pracy.
Cena za udział w szkoleniu: 470,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »