Szkolenie online: Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 r. po wejściu w życie Polskiego Ładu oraz zmian wprowadzonych najnowszym rozporządzeniem z dn. 7.01.2022 r.

Data: 3.02.2022   Godzina: 9:00
Miejsce: online

Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 r. po wejściu w życie Polskiego Ładu oraz zmian wprowadzonych najnowszym rozporządzeniem z dn. 7.01.2022 r.


Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych wraz z analizą podziału składników wynagrodzenia na bazie zmienionej informacji PIT-11.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym.

 

Program szkolenia:

I. Zmiana skali podatkowej i jej wpływ na rozliczanie przychodów w 2022 r.

 1. Ustalanie wysokości dochodu pracownika dla celów rozliczeń podatkowych:
  • kwota ulgi dla „klasy średniej”,
  • przekroczenie przychodów 85 528 zł,
  • limit ulg podatkowych i 50% kup,
  • podwójna kwota zmniejszająca podatek – 2 x 425 zł,
  • nieuwzględnianie kosztów uzyskania przychodów.

II. Rozliczanie przychodów na liście płac w 2022 r. z uwzględnieniem „nowej ulgi dla pracownika”

 1. Przychody objęte nową ulgą.
 2. Różne przypadki na liście płac z uwzględnieniem nowej ulgi:
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu,
  • świadczenia niepieniężne (m.in.: pakiety medyczne, ZFŚS, karty przedpłacone, ryczłty samochodowe, PPK, PPE),
  • zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego – wynagrodzenie za część miesiąca,
  • koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%,
  • pracownik oddelegowany do pracy za granicę.
 3. Rozliczenie nowej ulgi gdy z pracownikiem zawarto umowę cywilnoprawną.
 4. Rozliczania przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł:
  • ulga dla młodych, powracających, rodziców, seniorów,
  • skutki przekroczenia limitu przychodów – zastosowanie ulgi dla „klasy średniej”.
 5. Rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego.
 6. Brak możliwości odliczenia składek ZUS od dochodu:
  • oddelegowanie za granicę,
  • zakwaterowanie.
 7. Potrącenia z wynagrodzeń na rzecz organów egzekucyjnych.

III. Rozliczanie niskich przychodów na liście płac w 2022 r.

 1. Obniżenia składki zdrowotnej – 9 % do wysokości zaliczki.
 2. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu.
 3. Przychody uwzględniane do ustalenia wysokości zaliczki na dzień 31 grudnia 2021 r.
 4. Rozliczanie przychodów ze stosunku pracy z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną (zasiłki, PPK).
 5. Obniżenie składki zdrowotnej – 9% przy kosztach 50% i oddelegowaniu.
 6. Kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu.
 7. Przekroczenie przychodów zwolnionych z podatku – 85 528 zł i niski przychód do opodatkowania.
 8. Hipotetyczny podatek dla młodych, powracających, rodziców, seniorów.

IV. Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r.

  1. Przychody objęte zmianami i ustalenie nadwyżki zaliczek: 2022/2021.
  2. Parametry stosowane przy obliczaniu zaliczek.
  3. Zasady rozliczania nadwyżki w bieżącym wynagrodzeniu.

V. Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych na liście płac w 2022 r.

 1. Zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika.
 2. Warunki obniżenia składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki.
 3. Umowa zlecenia i dzieło opodatkowana.
 4. Umowa zlecenia i dzieło bez podatku na wniosek.

VI. „Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną na liście płac w 2022 r.

 1. Rozliczenie składki zdrowotnej i podatku członka zarządu.
 2. Rozliczenie składki zdrowotnej (bez podatku) prokurenta.

VII. Podział składników płacowych uwzględnianych informacji PIT-11

 1. Podział przychodów w PIT-11 a nowe ulgi dla podatników.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Zajęcia poprowadzi: Pan Przemysław Jeżek – wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowym, pracował w działach personalnych dużych instytucji. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »