Szkolenie online: Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce oraz rozliczanie podatkowo-składkowe wpłat na liście płac

Data: 23.04.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce
oraz rozliczanie podatkowo-składkowe wpłat na liście płac


Program szkolenia:

I. Podstawowe założenia i cele systemu PPK

 1. Obowiązek i terminy utworzenia PPK.
 2. Podmioty zatrudniające dla celów PPK.

II. Mechanizm funkcjonowania systemu PPK

 1. Dobrowolność uczestnictwa w PPK.
 2. Możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie.
 3. Procedura informacyjna dla uczestników.

III. Wpłaty dokonywane do PPK

 1. Zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK.
 2. Podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK.
 3. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK.
 4. Fundusze inwestycyjne i emerytalne.
 5. Koszty zarządzania PPK oraz nadzór nad funkcjonowaniem.

IV. Wypłaty z PPK

 1. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku śmierci uczestnika.
 2. Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika.
 3. Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego.
 4. Podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy.
 5. Skutki wcześniejszej wypłaty środków przed osiągnięciem 60. roku życia.
 6. Wypłata z tytułu poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego.

V. Procedura wdrożenia PPK – procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK

 1. Zawarcie umów składających się na PPK – konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej.
 2. Związki zawodowe a reprezentacja osób zatrudnionych.

VI. Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych

 1. Wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika.
 2. Wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń.
 3. Kwota do wypłaty, od której należy dokonać obowiązkowych potrąceń.
 4. Zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń.

VII. Podatkowe rozliczenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

 1. Moment dokonywania potrąceń składek finansowanych przez uczestnika PPK.
 2. Moment powstania przychodu składki finansowanej przez podmiot zatrudniający.
 3. Przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika PPK a podmiotu zatrudniającego.
 4. Wykazywanie wpłat w Informacji PIT-11.

VIII. Rozliczenia względem ZUS

 1. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach rozliczeniowych.
 2. Cel wykazywania wpłat w ZUS RCA.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9.00-14.00, wykład online


Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowej, pracował w działach personalnych dużych międzynarodowych firm. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »