Szkolenie online: PPK w urzędzie – jak tworzyć i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych

Data: 5.10.2020   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

PPK w urzędzie – jak tworzyć i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych


Program szkolenia:

I. Podstawowe założenia i cele systemu PPK

 1. Portal internetowy PPK.
 2. Obowiązek i terminy utworzenia PPK.
 3. Podmioty zatrudniające dla celów PPK.

II. Mechanizm funkcjonowania systemu PPK

 1. Dobrowolność uczestnictwa w PPK.
 2. Możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie.
 3. Procedura informacyjna dla uczestników.

III. Wpłaty dokonywane do PPK

 1. Zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK.
 2. Podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK.
 3. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK.
 4. Fundusze inwestycyjne i emerytalne.
 5. Koszty zarządzania PPK oraz nadzór nad funkcjonowaniem.

IV. Wypłaty z PPK

 1. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku śmierci uczestnika.
 2. Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:
 • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego,
 • podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy,
 • skutki wcześniejszej wypłaty środków przed osiągnięciem 60. roku życia,
 • wypłata z tytułu poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego.

V. Procedura wdrożenia PPK – procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK

 1. Zawarcie umów składających się na PPK – konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej.
 2. Związki zawodowe a reprezentacja osób zatrudnionych.

VI. Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych

 1. Wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika.
 2. Wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń.
 3. Kwota do wypłaty, od której należy dokonać obowiązkowych potrąceń.
 4. Zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń.

VII. Podatkowe rozliczenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

 1. Moment dokonywania potrąceń składek finansowanych przez uczestnika PPK.
 2. Moment powstania przychodu składki finansowanej przez podmiot zatrudniający.
 3. Przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika PPK a podmiotu zatrudniającego.

VIII. Rozliczenia względem ZUS

 1. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach rozliczeniowych.
 2. Wykazywanie wpłat w okresie przejściowym.

Czas trwania i forma kształcenia: 9.00-14.00, wykład online


Cel szkolenia

Uczestnicy
szkolenia

Efekty szkolenia

Kompleksowe szkolenie od podstaw z systemu PPK. Omówienie podstawowych założeń i celów systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych, procedura wdrażania oraz szczegółowe rozliczanie uczestników programu. Pracownicy jednostek finansów publicznych zainteresowani tematyką PPK od podstaw. Uczestnicy nabędą pełną wiedzę na temat zasad programu PPK oraz metod wdrażania go, a także rozlcizania w swojej instytucji.
Zajęcia poprowadzi: Pan Przemysław Jeżek - wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z zakresu tematów kadrowo-płacowych, posiada wieloletnią praktykę zawodową w działach personalnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących wdrażania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Autor wielu publikacji z tego zakresu, współpracownik wydawnictw branżowych.
Cena za udział w szkoleniu: 290,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »