Szkolenie online: Podatek VAT w Gminach w 2021 r. w praktyce – orzecznictwa NSA oraz Ministerstwa Finansów

Data: 18.03.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Podatek VAT w Gminach w 2021 r. w praktyce – orzecznictwa NSA oraz Ministerstwa Finansów


Program szkolenia:

I. Zmiany VAT od 1.01.2021 r. – w części dotyczącej JST

 1. Urząd skarbowy – inny dla Gminy a inny dla Urzędu Gminy.
 2. Faktury korygujące na „minus” – po zmianach.
 3. Uzgodnienia korekt sprzedaży z nabywcami.
 4. Faktury korygujące na usługi komunalne – wyłączenia.
 5. Korekty podstawy opodatkowani i należnego VAT od 2021 r.
 6. Obniżka VAT – nowe zasady i terminy.
 7. Korekty podatku naliczonego po zmianach.
 8. „Biała księga” podatników VAT – PESEL-e, wpisy, korekty.
 9. Obowiązkowa podzielona płatność – MPP na towary i usługi.
 10. Zmiany Załącznika nr 15 – towary i usługi objęte MPP.
 11. Faktury MPP – oznaczenia, zapłaty, kompensaty, odpowiedzialność solidarna.
 12. Prezenty o małej wartości poza VAT.
 13. Obniżki VAT od usług noclegowych.
 14. Darowizny komputerów dla oświaty z VAT 0% – zasady i warunki.
 15. Paragony do 450 zł w ewidencji oraz w JPK_VAT.
 16. Kasy online – terminy wdrażania lub odroczenia.
 17. Rozliczenia na przełomie okresu 2020/2021.

II. VAT w Gminach – trudne problemy w wyrokach NSA i w interpretacjach MF

 1. Dotacje na projekty – na wydatki netto czy brutto.
 2. Rezygnacja z obniżki VAT a prawo do 100% dotacji.
 3. Dotacje celowe czy przedmiotowe – kwalifikacja a skutki podatkowe.
 4. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych a podatek VAT.
 5. Użytkowanie wieczyste – zamiana na własność a VAT – w ocenie sądów.
 6. Refakturowanie „mediów” przy najmie lokali czy wliczanie w kwoty czynszu.
 7. Aporty wnoszone do spółek komunalnych.
 8. Pre-wskaźnik proporcji na 2021 r. – na bazie 2020 r.
 9. Prawo Gminy do korzystnych pre-wskaźników przy najmie, dostawie wody itp.
 10. Niedozwolone, nieuzasadnione pre-wskaźniki w Gminach.
 11. Inwestycje dla szkół – sale gimnastyczne a pre-wskaźnik proporcji.
 12. Modernizacje gminne: budynki, drogi, świetlice, remizy strażackie.
 13. Struktura obrotu i pre-wskaźnik poniżej 2% – zaokrąglanie do zera.
 14. Prawo do obniżki VAT a rzetelność faktur zakupu.
 15. Terminy obniżki VAT – z Duplikatów faktur.
 16. Czynności nieodpłatne, np. użyczenie sali gimnastycznej.

III. Faktury: wadliwe, nierzetelne, duplikaty, noty korygujące, anulowanie

 1. Faktury na Gminę czy na Urząd Gminy – NIP-y, adresy – skutki podatkowe.
 2. Faktury „pro forma” – skutki księgowe i podatkowe.
 3. Faktury papierowe i elektroniczne.
 4. Faktury zbiorcze za dany miesiąc.
 5. Anulowanie faktury – zakaz lub przyzwolenie.
 6. Paragon jako faktura uproszczona – odpowiedzialność nabywcy.
 7. Faktury zakupu do paragonu kasowego.
 8. Faktury wadliwe z błędami mniejszej wagi.
 9. Noty korygujące – zakres błędów i zasadność sporządzania.
 10. Faktury – wady materialne, faktury nierzetelne.
 11. Data sprzedaży na fakturze musi być znana.
 12. Przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej.

IV. Opłaty pobierane przez Gminy a VAT w wyrokach NSA

 1. Obiady szkolne, bursy, duplikaty dokumentów.
 2. Opłaty za obiady od nauczycieli i personelu szkoły, przedszkola.
 3. Opłaty za świadczenia DPS, MOPS, GOPS.
 4. Koszty usług rozliczane pomiędzy Gminami.
 5. Sprzedaż usług dla szkół niepublicznych.
 6. Opłaty za egzaminy zawodowe.
 7. Przedmioty z Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 8. Opłaty targowe.
 9. Opłaty manipulacyjne.
 10. Opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.
 11. Opłaty parkingowe.

V. Nowy JPK_VAT7M – w interpretacjach Ministra Finansów

 1. MPP – brak oznaczenia na fakturze zakupu – czy oznaczać w JPK?
 2. Oznaczenia MPP bezpodstawne a ewidencja dla VAT.
 3. Odroczenie w JPK_VAT dla paragonów kasowych z NIP nabywcy.
 4. JPK – faktura wygenerowana i anulowana.
 5. MPP – brak oznaczenia na fakturze, a ujęcie w JPK_VAT.
 6. MPP – części samochodowe w usłudze naprawy.
 7. MPP – faktura zapłacona kartą prepaid.
 8. GTU – odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 9. JPK – wersje do korekt za okresy sprzed 10.2020 r.
 10. JPK – refaktury prywatnych rozmów telefonicznych.
 11. JPK – faktura FP do paragonu dla ludności.
 12. Dokumenty wewnętrzne – „WEW”.
 13. Kwoty do wykazania w JPK – przy obniżce proporcjonalnej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9:00-14:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: Tadeusz Moczuło – doświadczony i ceniony wykładowca, ekspert z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego, wieloletni pracownik Izby Skarbowej oraz UKS (były naczelnik wydziału kontroli podatkowej).
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »