Szkolenie online: Podatek VAT w 2022 r. w gminach i podległych im jednostkach

Data: 4.02.2022   Godzina: 10:00
Miejsce: online

Podatek VAT w 2022 r. w gminach
i podległych im jednostkach


Program szkolenia:

I. Faktury VAT – zmiany od 1.01.2022 r.

 1. Rodzaje faktur wystawianych przez podatników VAT.
 2. Uproszczone wymogi do faktur zaliczkowych.
 3. Faktury zaliczkowe – interpretacje Ministerstwa Finansów oraz wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 4. Wystawianie faktur do 60 dni przed sprzedażą.
 5. Faktury za najem, dzierżawę oraz zaliczki a podatek VAT – wyrok NSA.
 6. Faktury zaliczkowe – zmiany od 2022 r. oraz orzecznictwo MF i NSA.
 7. Faktury korygujące pojedyncze lub zbiorcze.
 8. Duplikaty faktur zmiany od 2022 r.
 9. Faktury bez NIP nabywcy, anulowanie, „pro-forma”, faktury nierzetelne.
 10. Faktury na gminę, urząd gminy, jednostkę budżetową a prawo obniżki VAT.

II. Limity płatności gotówkową, czynny żal przy JPK_VAT7, zakupy „kontrolne”, „znikający podatnik”

 1. Limit płatności gotówkowych od 1.01.2022 r.
 2. Kwota limitu dla MPP – mechanizmu podzielonej płatności.
 3. Limit kwotowy dla płatności na wskazane rachunki dostawcy.
 4. Czynny żal w zakresie składania oraz korekt JPK_VAT7.
 5. Zakupy „sprawdzające” KAS od 1.01.2022 r.
 6. Podmiot sprawdzany – sprzedawca towarów i usług.
 7. Znikający podatnik VAT, kontrola na wniosek podatnika VAT.
 8. Kasy fiskalne w JST – zasady obowiązujące w 2022 r.

III. E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.

 1. Faktura ustrukturyzowana – definicja.
 2. Faktura ustrukturyzowana – dobrowolna.
 3. Korekta faktury ustrukturyzowanej.
 4. Autentyczność faktury ustrukturyzowanej.
 5. Zgoda nabywcy na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych.
 6. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej.
 7. Krajowy System e-Faktur od 1.01.2022 r.
 8. Dane e-faktury, dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur.
 9. Faktury na przełomie okresu 2021/2022 r.
 10. Korekta sprzedaży przy fakturach ustrukturyzowanych.
 11. Korekta obniżki VAT na podstawie faktur ustrukturyzowanych.

IV. Wybrane interpretacje Ministerstwa Finansów oraz wyroki NSA – dotyczące podatku VAT w gminach i podległych jednostkach organizacyjnych.

 1. Czynności nieodpłatne a VAT należny i prawo do obniżki.
 2. Czynności poza VAT czy zwolnione z podatku.
 3. Dotacje opodatkowane lub poza VAT – inwestycje fotowoltaiczne.
 4. Opłaty pobierane za egzaminy zawodowe a skutki podatkowe.
 5. Faktury „pro forma” – czy są dokumentem księgowym?
 6. Faktury anulowane – warunki, zakazy.
 7. Faktury – wady formalne i materialne a prawo do obniżki.
 8. Faktury do paragonu bez NIP nabywcy.
 9. Faktury duplikaty – terminy obniżki VAT.
 10. Faktury na gminę czy na urząd gminy (NIP-y, adresy) – skutki podatkowe.
 11. Faktury papierowe i elektroniczne.
 12. Faktury refakturowanie „mediów” przy najmie lokali, korekta struktury.
 13. Faktury zbiorcze za dany miesiąc.
 14. Noty korygujące – zakres błędów i zasadność sporządzania.
 15. Obiady dla nauczycieli i personelu szkoły i niepublicznych szkół.
 16. Obniżka VAT – korekty wsteczne do inwestycji.
 17. Obniżka VAT 100% – inwestycje do działalności gospodarczej.
 18. Obniżka VAT pre-wskaźniki w gminach niedozwolone, nieuzasadnione.
 19. Obniżka VAT proporcjonalna struktura, poniżej 2% a prawo JST do obniżki VAT.
 20. Obniżki VAT przy inwestycjach (np. sale gimnastyczne, drogi, świetlice).
 21. Obniżki VAT – rezygnacja a prawo do 100% dotacji na projekty.
 22. Opłaty rozliczane między gminami.
 23. Paragon z NIP nabywcy jest fakturą uproszczoną.
 24. Pre-wskaźnik – kwoty w mianowniku a kwoty wypłaconych zasiłków.
 25. Pre-wskaźnik poniżej 2% a obniżka VAT.
 26. Pre-wskaźnik proporcji i struktura obrotu – kolejność stosowania.
 27. Pre-wskaźnik przy modernizacji.
 28. Pre-wskaźnik przy najmie, dostawie wody itp.
 29. Pre-wskaźnik – przychody kasowe czy memoriałowe?
 30. Przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej.
 31. Podstawa opodatkowania a usługa transportu.
 32. Użytkowanie wieczyste – zamiana na własność a VAT – wyrok TSUE.
 33. Warsztaty Terapii Zajęciowej.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca, ekspert z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego, wieloletni pracownik Izby Skarbowej oraz UKS (były naczelnik wydziału kontroli podatkowej)
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 17 1240 1444 1111 0010 3778 4060

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 17 1240 1444 1111 0010 3778 4060
  Pobierz formularz »