Szkolenie online: Podatek VAT po zmianach obowiązujących od 1 lipca oraz 1 października 2020 r.

Data: 26.08.2020   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Podatek VAT po zmianach obowiązujących od 1 lipca oraz 1 października 2020 r.


Program szkolenia:

I. Nowa „Matryca stawek VAT” od 1.07.2020 r. oraz interpretacje WIS.

II. Obroty wewnątrzwspólnotowe – dokumenty do stawki 0% od 1.01. i od 1.07.2020 r.

 1. Dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie VAT.
 2. Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.
 3. Nowe warunki i dokumenty do stawki 0% przy WDT.
 4. Informacje podsumowujące o WDT a prawo stawki 0%.
 5. Zmiany w ustawie o podatku VAT dotyczące stawki 0% przy WDT.

III. Odpowiedzialność solidarna nabywcy faktur – zmiany od 1.07.2020 r.

IV. Nowa ewidencja VAT, deklaracje VAT-7, JPK_VAT – od 1.10.2020 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej ewidencji VAT.

V. Kasy online – przesuniecie terminów wdrażania.

VI. Bieżące rozliczenia podatku VAT (ustawa oraz urzędowe interpretacje).

 1. „Biała księga podatników”, w tym:
 • weryfikacja dostawcy,
 • obowiązek zapłaty za faktury na konta bankowe ujawnione w wykazie,
 • należyta staranność nabywcy towarów i usług,
 • zapłata na rachunki wirtualne lub na rachunki zagraniczne,
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przelewie na inne konto bankowe,
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy za VAT sprzedawcy,
 • sankcje karne skarbowe w stosunku do pracowników.
 1. MPP – mechanizm podzielonej płatności za faktury zakupu:
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę,
 • towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
 • zakupy od podatników czynnych oraz zwolnionych (w tym niezarejestrowanych),
 • faktury VAT – „mechanizm podzielonej płatności”,
 • błędne oznaczanie faktur zakupu lub brak oznaczenia,
 • zbiorczy komunikat przelewu do faktury za „okres nie dłuższy niż miesiąc”,
 • kompensaty a mechanizm podzielonej płatności,
 • faktury w walutach obcych a mechanizm podzielonej płatności,
 • sankcje w VAT za naruszenie zasad podzielonej płatności,
 • odpowiedzialność karna skarbowa pracowników.
 1. Zakaz zaliczania faktur zakupu do kosztów podatkowych:
 • wartość jednorazowej transakcji – limit 15 000 zł,
 • zapłata dla podatników zwolnionych z VAT lub dla podmiotu zagranicznego,
 • zapłata kartą płatniczą, cesja wierzytelności,
 • zapłata na inne konto a koszty podatkowe,
 • kompensata zobowiązań i należności a koszty uzyskanie przychodów,
 • zapłata za faktury na konto komornika,
 • zapłata na konto wirtualne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9.00-14.00, wykład online


Cel szkolenia

Uczestnicy
szkolenia

Efekty szkolenia

Przedstawienie i omówienie wprowadzonych i planowanych zmian w podatku VAT od lipca 2020 r. oraz października 2020 r. wraz z omówieniem najnowszych interpretacji WIS. Wyjaśnienie kwestii związanych z kasami online, “Białą księgą podatników”, mechanizmem podzielonej płatności i obrotami węwnątrzwspólnotowymi. Przedsiębiorcy oraz pracownicy działów księgowości w firmach, biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Uczestnicy będą znali najnowsze oraz planowane zmiany w podatku VAT.
Zajęcia poprowadzi: Tadeusz Moczuło – doświadczony i ceniony wykładowca, ekspert z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego, wieloletni pracownik Izby Skarbowej oraz UKS (były naczelnik wydziału kontroli podatkowej).
Cena za udział w szkoleniu: 290,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »